Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ ...

  Đăng bởi anhsauchoigai
  Số trang: 168

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ ... Đăng bởi anhsauchoigai

📎 Số trang: 168
👁 Xem: 499
⬇ Tải: 18

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ phần Sao vàng Việt Nam

 • Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân tại bệnh viện

  Đăng bởi vutuan63
  Số trang: 150

Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân tại bệnh viện Đăng bởi vutuan63

📎 Số trang: 150
👁 Xem: 1019
⬇ Tải: 22

download now Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân tại bệnh viện

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ và lịch công ...

  Đăng bởi ongchuht80
  Số trang: 149

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ và lịch công ... Đăng bởi ongchuht80

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 449
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ và lịch công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

 • Xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty TNHH Deloitte ...

  Đăng bởi anhsauchoigai
  Số trang: 128

Xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty TNHH Deloitte ... Đăng bởi anhsauchoigai

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 734
⬇ Tải: 20

download now Xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam

 • Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải công ty tnhh thương mại và ...

  Đăng bởi liemngan
  Số trang: 115

Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải công ty tnhh thương mại và ... Đăng bởi liemngan

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 546
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải đức vân

 • Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý Tài sản cố định tại công ty.

  Đăng bởi thanhtm
  Số trang: 114

Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý Tài sản cố định tại công ty. Đăng bởi thanhtm

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 17

download now Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý Tài sản cố định tại công ty.

 • việc Quản lý nhõn sự của Cụng ty TNHH Ngụi Sao bằng mỏy vi tớnh

  Đăng bởi lanntp84
  Số trang: 112

việc Quản lý nhõn sự của Cụng ty TNHH Ngụi Sao bằng mỏy vi tớnh Đăng bởi lanntp84

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 380
⬇ Tải: 16

download now việc Quản lý nhõn sự của Cụng ty TNHH Ngụi Sao bằng mỏy vi tớnh

 • Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình ...

  Đăng bởi sicilymax
  Số trang: 108

Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình ... Đăng bởi sicilymax

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 416
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình học lớp 12 hệ THPT (chưa phân ban)

 • Hệ thống Alcatel 1000 E10 OCB

  Đăng bởi chai_phuongbac
  Số trang: 98

Hệ thống Alcatel 1000 E10 OCB Đăng bởi chai_phuongbac

📎 Số trang: 98
👁 Xem: 604
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống Alcatel 1000 E10 OCB

 • Tổng quan về thông tin di động

  Đăng bởi taomotthumoi
  Số trang: 95

Tổng quan về thông tin di động Đăng bởi taomotthumoi

📎 Số trang: 95
👁 Xem: 462
⬇ Tải: 19

download now Tổng quan về thông tin di động

 • Mạng máy tính

  Đăng bởi vacnui
  Số trang: 90

Mạng máy tính Đăng bởi vacnui

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 498
⬇ Tải: 16

download now Mạng máy tính

 • Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic

  Đăng bởi hatbyt
  Số trang: 90

Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic Đăng bởi hatbyt

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 2518
⬇ Tải: 16

download now Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic

 • Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ...

  Đăng bởi xuan_ftu1502
  Số trang: 90

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ... Đăng bởi xuan_ftu1502

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 102
⬇ Tải: 10

download now Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Sơn

 • Thiết kế hệ thống thông tin kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần ...

  Đăng bởi tuatnbp
  Số trang: 90

Thiết kế hệ thống thông tin kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần ... Đăng bởi tuatnbp

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 440
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế hệ thống thông tin kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT