Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

Đăng bởi vutuan63 | Số trang: 150
Xem: 894  Tải: 22
download now Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân tại bệnh viện
Đăng bởi anhsauchoigai | Số trang: 128
Xem: 654  Tải: 20
download now Xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Đăng bởi thanhtm | Số trang: 114
Xem: 385  Tải: 17
download now Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý Tài sản cố định tại công ty.
Đăng bởi lanntp84 | Số trang: 112
Xem: 348  Tải: 16
download now việc Quản lý nhõn sự của Cụng ty TNHH Ngụi Sao bằng mỏy vi tớnh
Đăng bởi chai_phuongbac | Số trang: 98
Xem: 538  Tải: 16
download now Hệ thống Alcatel 1000 E10 OCB
Đăng bởi taomotthumoi | Số trang: 95
Xem: 425  Tải: 19
download now Tổng quan về thông tin di động
Đăng bởi vacnui | Số trang: 90
Xem: 407  Tải: 16
download now Mạng máy tính
Đăng bởi hatbyt | Số trang: 90
Xem: 2342  Tải: 16
download now Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT