Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Thiết kế kĩ thuật khối chân đế giàn bk ở độ sâu 75m nước

  Đăng bởi xuanphuc_20042003
  Số trang: 182

Thiết kế kĩ thuật khối chân đế giàn bk ở độ sâu 75m nước Đăng bởi xuanphuc_20042003

📎 Số trang: 182
👁 Xem: 457
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế kĩ thuật khối chân đế giàn bk ở độ sâu 75m nước

 • Tính toán thiết kế hệ dẫn động thuỷ lực các cơ cấu của thiết bị ...

  Đăng bởi kinhdoanh44
  Số trang: 75

Tính toán thiết kế hệ dẫn động thuỷ lực các cơ cấu của thiết bị ... Đăng bởi kinhdoanh44

📎 Số trang: 75
👁 Xem: 577
⬇ Tải: 16

download now Tính toán thiết kế hệ dẫn động thuỷ lực các cơ cấu của thiết bị lò đốt phế thải bệnh viện dựa trên công nghệ lò đốt của áo

 • Nghiên cứu đặc điểm Địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền ...

  Đăng bởi sm2
  Số trang: 47

Nghiên cứu đặc điểm Địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền ... Đăng bởi sm2

📎 Số trang: 47
👁 Xem: 724
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu đặc điểm Địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền vững khu vực Đồ Sơn, Hải Phòng

 • Nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền ...

  Đăng bởi raovatlk
  Số trang: 47

Nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền ... Đăng bởi raovatlk

📎 Số trang: 47
👁 Xem: 512
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền vững khu vực Đồ Sơn

 • Vải địa kỹ thuật và ứng dụng phân cách trong nền đường

  Đăng bởi nttu8x
  Số trang: 32

Vải địa kỹ thuật và ứng dụng phân cách trong nền đường Đăng bởi nttu8x

📎 Số trang: 32
👁 Xem: 645
⬇ Tải: 19

download now Vải địa kỹ thuật và ứng dụng phân cách trong nền đường

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT