Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Đánh giá tình trạng nhiễm bệnh virus cucumber mosaic virus ...

  Đăng bởi mthoacuc
  Số trang: 114

Đánh giá tình trạng nhiễm bệnh virus cucumber mosaic virus ... Đăng bởi mthoacuc

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 189
⬇ Tải: 16

download now Đánh giá tình trạng nhiễm bệnh virus cucumber mosaic virus tobacco mosaic virus và tomato spotted wilt virus trên cà chua Solanum lycopersicum ở tỉnh lâm đồng bằng kỹ thuật elisa

 • Chiến lược phát triển sản phẩm trà Atisô cam thảo của Công ty ...

  Đăng bởi nguyenantoanvn
  Số trang: 113

Chiến lược phát triển sản phẩm trà Atisô cam thảo của Công ty ... Đăng bởi nguyenantoanvn

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 432
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược phát triển sản phẩm trà Atisô cam thảo của Công ty TNHH Nam Nguyên

 • Báo cáo thực tập nhà máy cho ngành công nghệ thực phẩm

  Đăng bởi Sirius_mc
  Số trang: 112

Báo cáo thực tập nhà máy cho ngành công nghệ thực phẩm Đăng bởi Sirius_mc

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 430
⬇ Tải: 19

download now Báo cáo thực tập nhà máy cho ngành công nghệ thực phẩm

 • Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân

  Đăng bởi dinhmanhhung2002
  Số trang: 112

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân Đăng bởi dinhmanhhung2002

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 559
⬇ Tải: 29

download now Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân

 • Nghiên cứu sản xuất món chả cá basa nhân trứng cút sốt cà chua ...

  Đăng bởi naluvtj10
  Số trang: 111

Nghiên cứu sản xuất món chả cá basa nhân trứng cút sốt cà chua ... Đăng bởi naluvtj10

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 438
⬇ Tải: 20

download now Nghiên cứu sản xuất món chả cá basa nhân trứng cút sốt cà chua đóng hộp

 • Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy ...

  Đăng bởi tranminhhuybat
  Số trang: 111

Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy ... Đăng bởi tranminhhuybat

📎 Số trang: 111
👁 Xem: 294
⬇ Tải: 16

download now Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh sức chứa 500 tấn tại Công ty TNHH Minh Đăng Sóc Trăng

 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và một số biện pháp ...

  Đăng bởi dinhphuc20
  Số trang: 110

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và một số biện pháp ... Đăng bởi dinhphuc20

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 22

download now Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa đồng tiền Hà Lan tại Thái Nguyên

 • Đồ án tốt nghiêp thiết kế nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh

  Đăng bởi h2t_hn
  Số trang: 110

Đồ án tốt nghiêp thiết kế nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh Đăng bởi h2t_hn

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 624
⬇ Tải: 19

download now Đồ án tốt nghiêp thiết kế nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh

 • NỘI DUNG 1 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ ...

  Đăng bởi thanh_thdt
  Số trang: 109

NỘI DUNG 1 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ ... Đăng bởi thanh_thdt

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 171
⬇ Tải: 18

download now NỘI DUNG 1 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TIA GAMMA VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRỞNG BA ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI KIỂU HÌNH CỦA CÂY GLOXINIA Sinningia speciosa IN VITRO NỘI DUNG 2 KHẢO SÁT SỰ TẠO CỦ CỦA CÂY GLOX

 • Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9

  Đăng bởi haibiophar
  Số trang: 109

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9 Đăng bởi haibiophar

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 352
⬇ Tải: 16

download now Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học Sinh học 9

 • Điều tra đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà ...

  Đăng bởi marcoeleph
  Số trang: 109

Điều tra đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà ... Đăng bởi marcoeleph

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 303
⬇ Tải: 16

download now Điều tra đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

 • Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền

  Đăng bởi girltq2003
  Số trang: 108

Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền Đăng bởi girltq2003

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 618
⬇ Tải: 17

download now Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền

 • Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây lô hội bằng phương ...

  Đăng bởi dungphamatc
  Số trang: 108

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây lô hội bằng phương ... Đăng bởi dungphamatc

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 418
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây lô hội bằng phương pháp nuôi cấy in vitro và kỹ thuật giâm hom

 • Báo cáo thực tập kết quả phân tích và đánh giá thành phẩm và bán ...

  Đăng bởi nguyendinhcuongsusu
  Số trang: 108

Báo cáo thực tập kết quả phân tích và đánh giá thành phẩm và bán ... Đăng bởi nguyendinhcuongsusu

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 403
⬇ Tải: 16

download now Báo cáo thực tập kết quả phân tích và đánh giá thành phẩm và bán thành phẩm công ty VIFON

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT