Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Sự tồn lưu Dioxin trong đất tại các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, ...

  Đăng bởi cantrongnhe
  Số trang: 19

Sự tồn lưu Dioxin trong đất tại các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, ... Đăng bởi cantrongnhe

📎 Số trang: 19
👁 Xem: 996
⬇ Tải: 16

download now Sự tồn lưu Dioxin trong đất tại các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát và Bù Gia Mập: Nguy cơ lan truyền ra môi trường và một số biện pháp phòng tránh

 • thiết kế nhà máy bia có năng suất 30 000 lít ngày với 2 sản phẩm ...

  Đăng bởi doanhung_cmf
  Số trang: 154

thiết kế nhà máy bia có năng suất 30 000 lít ngày với 2 sản phẩm ... Đăng bởi doanhung_cmf

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 575
⬇ Tải: 16

download now thiết kế nhà máy bia có năng suất 30 000 lít ngày với 2 sản phẩm là bia hơi và bia chai có nồng độ dịch đường lên men là 110Bx và tỉ lệ gạo thay thế là 20

 • Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử ...

  Đăng bởi bushing01
  Số trang: 110

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử ... Đăng bởi bushing01

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 554
⬇ Tải: 16

download now Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử dụng vector pT2 BH CVpf SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng và vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp

 • Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử ...

  Đăng bởi phamnguyencuong209
  Số trang: 103

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử ... Đăng bởi phamnguyencuong209

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 284
⬇ Tải: 16

download now Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus Gallus Domesticus sử dụng vector pT2 BH CVpf SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng và vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp 1

 • Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus gallus domesticus sử ...

  Đăng bởi hcmthanh
  Số trang: 102

Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus gallus domesticus sử ... Đăng bởi hcmthanh

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Thử nghiệm chuyển gen GFP trên gà Gallus gallus domesticus sử dụng vector pT2 BH CVpf SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng và vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp 1

 • Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera ...

  Đăng bởi thangpt01
  Số trang: 100

Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera ... Đăng bởi thangpt01

📎 Số trang: 100
👁 Xem: 117
⬇ Tải: 4

download now Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath trong vụ xuân năm 2011 tại Hà Nội 3

 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công ...

  Đăng bởi dongcon1989
  Số trang: 99

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công ... Đăng bởi dongcon1989

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 480
⬇ Tải: 16

download now Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học

 • Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera ...

  Đăng bởi maovanphay
  Số trang: 91

Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera ... Đăng bởi maovanphay

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 87
⬇ Tải: 8

download now Đánh giá tính kháng thuốc của rầy lưng trắng Sogatella furcifera Horvath trong vụ xuân năm 2011 tại Hà Nội 1

 • Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến ...

  Đăng bởi divatain
  Số trang: 87

Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến ... Đăng bởi divatain

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 605
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến trình sinh trưởng phát triển của quả xoài Mangifera India L giống xoài tượng tại Lạng Giang Bắc Giang

 • Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến ...

  Đăng bởi vietanhng
  Số trang: 87

Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến ... Đăng bởi vietanhng

📎 Số trang: 87
👁 Xem: 478
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu động thái một số chỉ tiêu sinh lý hoá sinh theo tiến trình sinh trưởng phát triển của quả chuối tây tại huyện Thanh Trì Hà Nội 1

 • Tuyển chọn chủng Bacillus từ rừng ngập mặn sinh mạnh protease ...

  Đăng bởi bacduongvan
  Số trang: 83

Tuyển chọn chủng Bacillus từ rừng ngập mặn sinh mạnh protease ... Đăng bởi bacduongvan

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 1230
⬇ Tải: 16

download now Tuyển chọn chủng Bacillus từ rừng ngập mặn sinh mạnh protease kiềm và bước đầu định hướng ứng dụng

 • Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn ...

  Đăng bởi sonpc1
  Số trang: 82

Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn ... Đăng bởi sonpc1

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 1469
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu tạo cây lúa chuyển gen Chitinase kháng bệnh đạo ôn nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 1

 • Động thái một số chỉ tiêu sinh li hóa sinh theo tiến trình phát ...

  Đăng bởi susubeo
  Số trang: 79

Động thái một số chỉ tiêu sinh li hóa sinh theo tiến trình phát ... Đăng bởi susubeo

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 585
⬇ Tải: 16

download now Động thái một số chỉ tiêu sinh li hóa sinh theo tiến trình phát triển của quả dưa chuột Cucumis sativus L tại Sóc Sơn Hà Nội

 • Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn ...

  Đăng bởi phongtin_phongtin
  Số trang: 72

Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn ... Đăng bởi phongtin_phongtin

📎 Số trang: 72
👁 Xem: 478
⬇ Tải: 17

download now Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT