Xây dựng phần mềm quản lý máy móc trang thiết bị cho Công ty Xây dựng số 1-Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 108 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: thanhngohn | Sửa đổi lần cuối: 01/03/2012

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác quản lý quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác quản lý có tốt thì việc điều hành mới tốt, khi đó công việc mới đạt hiệu quả cao, năng suất lao động tăng, giảm những chi phí không cần thiết.

Công ty Xây dựng số 1- Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với định hướng phát triển không ngừng với gần 200 công nhân viên và rất nhiều máy móc, trang thiết bị. Do đó việc quản lý máy móc, trang thiết bị gặp nhiều khó khăn.

Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp xây dựng số 3 - Công ty Xây dựng số 1- Hà Nội với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Trần Danh Thắng và hướng dẫn của cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Bạch Tuyết, em đã hình dung được mội phần công việc thực tế cũng như định hướng được đề tài nghiên cứu.

Sau thời gian tìm hiểu tại công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý máy móc trang thiết bị cho Công ty Xây dựng số 1-Hà Nội” làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.

Mục đính của đề tài là sử dụng phần mềm để quản lý các thông tin về máy móc trang thiết bị, thông tin về nhà cung cấp, các nghiệp vụ phát sinh khi thanh lý hay di chuyển máy móc…

Chuyên đề được chia là ba chương:

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp              108                        GVHD: ThS Nguyễn Bạch Tuyết

LỜI NểI ĐẦU

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác quản lý quản lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Công tác quản lý có tốt thì việc điều hành mới tốt, khi đó công việc mới đạt hiệu quả cao, năng suất lao động tăng, giảm những chi phí không cần thiết.

Công ty Xây dựng số 1- Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với định hướng phát triển không ngừng với gần 200 công nhân viên và rất nhiều máy móc, trang thiết bị. Do đó việc quản lý máy móc, trang thiết bị gặp nhiều khó khăn.

Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp xây dựng số 3 - Công ty Xây dựng số 1- Hà Nội với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Trần Danh Thắng và hướng dẫn của cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Bạch Tuyết, em đã hình dung được mội phần công việc thực tế cũng như định hướng được đề tài nghiên cứu.

Sau thời gian tìm hiểu tại công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý máy móc trang thiết bị cho Công ty Xây dựng số 1 - Hà Nội” làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.

Mục đính của đề tài là sử dụng phần mềm để quản lý các thông tin về máy móc trang thiết bị, thông tin về nhà cung cấp, các nghiệp vụ phát sinh khi thanh lý hay di chuyển máy múc…

Chuyên đề được chia là ba chương:

Chương 1: Khát quát về cơ sở thực tập và đề tài nghiên cứu

Chương 2: Một số phương pháp luận cơ bản nghiên cứu đề tài và công cụ thực hiện

Chương 3: Phân tích thiết kế phần mềm quản lý máy móc trang thiết bị cho Công ty cổ phần xây dựng số 1- Hà Nội

                                                 Lớp Tin học kinh tế 47A

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...