Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • DTO Solution

  Đăng bởi doanhung_cmf
  Số trang: 190

DTO Solution Đăng bởi doanhung_cmf

📎 Số trang: 190
👁 Xem: 389
⬇ Tải: 16

download now DTO Solution

 • Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải cho công ty vận tải Trường ...

  Đăng bởi vugiahung1385
  Số trang: 107

Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải cho công ty vận tải Trường ... Đăng bởi vugiahung1385

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 836
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải cho công ty vận tải Trường Hưng

 • Phân tích thiết kế

  Đăng bởi lamgiau1s
  Số trang: 193

Phân tích thiết kế Đăng bởi lamgiau1s

📎 Số trang: 193
👁 Xem: 374
⬇ Tải: 16

download now Phân tích thiết kế

 • Xây dựng hệ thống Thương mại Điện tử hướng dịch vụ

  Đăng bởi thanhtrunga3
  Số trang: 169

Xây dựng hệ thống Thương mại Điện tử hướng dịch vụ Đăng bởi thanhtrunga3

📎 Số trang: 169
👁 Xem: 464
⬇ Tải: 19

download now Xây dựng hệ thống Thương mại Điện tử hướng dịch vụ

 • Xây dựng chương trình bảo vệ dữ liệu trên môi trường không an ...

  Đăng bởi jjcandy
  Số trang: 154

Xây dựng chương trình bảo vệ dữ liệu trên môi trường không an ... Đăng bởi jjcandy

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 474
⬇ Tải: 18

download now Xây dựng chương trình bảo vệ dữ liệu trên môi trường không an toàn

 • Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho ...

  Đăng bởi lqhuy01
  Số trang: 149

Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho ... Đăng bởi lqhuy01

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 458
⬇ Tải: 17

download now Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt

 • Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu các điểm yếu bảo mật trong ...

  Đăng bởi ksbinhminh84nk
  Số trang: 145

Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu các điểm yếu bảo mật trong ... Đăng bởi ksbinhminh84nk

📎 Số trang: 145
👁 Xem: 236
⬇ Tải: 16

download now Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu các điểm yếu bảo mật trong một hệ thống mạng IPTV tiêu chuẩn, từ đó đưa ra các nguyên tắc, công cụ cần thực hiện nhằm đảm bảo bảo mật cho hệ thống mạng IPTV

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình agent vào công việc xây dựng ...

  Đăng bởi scoobydootomomi
  Số trang: 132

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình agent vào công việc xây dựng ... Đăng bởi scoobydootomomi

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 206
⬇ Tải: 16

download now Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình agent vào công việc xây dựng giao diện và hỗ trợ cho người dùng hoàn thành công việc thông qua các mô hình đặc tả giao diện và đặc tả công việc

 • Một số giải pháp nhằm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý ...

  Đăng bởi kyoko_beat
  Số trang: 130

Một số giải pháp nhằm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý ... Đăng bởi kyoko_beat

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 460
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002 (1994) sang ISO 9001 (2000) tại Công ty Cơ khí Hà Nội

 • Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

  Đăng bởi dangthuhien05
  Số trang: 129

Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast Đăng bởi dangthuhien05

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 16

download now Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

 • Hệ thống quản lý văn bản cho nhà xuất bản giáo dục

  Đăng bởi matthan2303
  Số trang: 128

Hệ thống quản lý văn bản cho nhà xuất bản giáo dục Đăng bởi matthan2303

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 506
⬇ Tải: 16

download now Hệ thống quản lý văn bản cho nhà xuất bản giáo dục

 • Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cố định

  Đăng bởi hoangdieu2004
  Số trang: 128

Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cố định Đăng bởi hoangdieu2004

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 1440
⬇ Tải: 19

download now Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cố định

 • Đề tài nghiên cứu về TNTH ảo cho dạy học nghề , trên cơ sở đó ...

  Đăng bởi hunganviet
  Số trang: 128

Đề tài nghiên cứu về TNTH ảo cho dạy học nghề , trên cơ sở đó ... Đăng bởi hunganviet

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 39
⬇ Tải: 16

download now Đề tài nghiên cứu về TNTH ảo cho dạy học nghề , trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng một số bài TNTH ảo cho chương trình dạy nghề Điện ôtô tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc tại Nghệ An IV

 • Xây dựng Website Công ty Thương mại & Kỹ thuật Minh Thành

  Đăng bởi dthaonguyen
  Số trang: 127

Xây dựng Website Công ty Thương mại & Kỹ thuật Minh Thành Đăng bởi dthaonguyen

📎 Số trang: 127
👁 Xem: 523
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng Website Công ty Thương mại & Kỹ thuật Minh Thành

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT