Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30

Loại file: pdf, docx | Số trang: 66 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,137 Kb | Thành viên chia sẻ: phuan90 | Sửa đổi lần cuối: 19/06/2012

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I. TỔNG QUAN

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 4

II. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU 4

III. KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC 4

1. Định nghĩa 4

2. Các phương pháp cô đặc 4

3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 5

4. Ứng dụng của sự cô đặc 5

IV. THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 5

1. Phân loại và ứng dụng 5

2. Các thiết bị và chi tiết trong hệ thống cô đặc 6

V. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DUNG DỊCH NaOH 7

PHẦN II. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7

PHẦN III. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH 9

I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 9

1. Dữ kiện ban đầu 9

2. Cân bằng vật chất

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,137 Kb
Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I. TỔNG QUAN I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 4 II. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU 4 III. KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC 4 1. Định nghĩa 4 2. Các phương pháp cô đặc 4 3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 5 4. Ứng dụng của sự cô đặc 5 IV. THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 5 1. Phân ... pdf Đăng bởi
5 stars - 1300 reviews
Thông tin tài liệu 66 trang Đăng bởi: phuan90 - 19/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/06/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30