Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30

Loại file: pdf, docx | Số trang: 66 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,137 Kb | Thành viên upload: phuan90

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN I. TỔNG QUAN

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 4

II. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU 4

III. KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC 4

1. Định nghĩa 4

2. Các phương pháp cô đặc 4

3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 5

4. Ứng dụng của sự cô đặc 5

IV. THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT 5

1. Phân loại và ứng dụng 5

2. Các thiết bị và chi tiết trong hệ thống cô đặc 6

V. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CÔ ĐẶC DUNG DỊCH NaOH 7

PHẦN II. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7

PHẦN III. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH 9

I. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 9

1. Dữ kiện ban đầu 9

2. Cân bằng vật chất

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 PHẦN I. TỔNG QUAN I. NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN 4 II. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU 4 III. KHÁI QUÁT VỀ CÔ ĐẶC 4 1. Định nghĩa 4 2. Các phương pháp cô đặc 4 3. Bản chất của sự cô đặc do nhiệt 5 4. Ứng dụng của sự cô đặc 5 IV. THIẾT BỊ CÔ pdf Đăng bởi
5 stars - 258804 reviews
Thông tin tài liệu 66 trang Đăng bởi: phuan90 - 19/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế thiết bị cô đặc chân không 1 nồi liên tục để cô đặc dung dịch NaOH năng suất nhập liệu 1m3 h nồng độ cuối 30