Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa

Loại file: pdf, docx | Số trang: 71 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 3,484 Kb | Thành viên upload: bay_bimbip

MỤC LỤC

[URL="/#_Toc135880224"]MỤC LỤC 2

[URL="/#_Toc135880225"]LỜI MỞ ĐẦU 4

[URL="/#_Toc135880226"]PHẦN 1: TỔNG QUAN 5

[URL="/#_Toc135880227"]I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT 5

[URL="/#_Toc135880228"]I.1. Khái niệm, phân loại vật liệu polyme compozit 5

[URL="/#_Toc135880229"]I.2. Thành phần vật liệu PC 6

[URL="/#_Toc135880230"]II. SỢI GIA CƯỜNG 7

[URL="/#_Toc135880231"]II.1. Phân loại sợi 7

[URL="/#_Toc135880232"]II.2. Thành phần hóa học và cấu trúc của sợi 8

[URL="/#_Toc135880233"]II.3 Sợi nứa. 13

[URL="/#_Toc135880234"]II.4. Các phương pháp chế tạo sợi 18

[URL="/#_Toc135880235"]II.5. Các phương pháp xử lý sợi 20

[URL="/#_Toc135880236"]III. NHỰA NỀN 27

[URL="/#_Toc135880237"]III.1. Nhựa nhiệt dẻo. 27

[URL="/#_Toc135880238"]III.2. Nhựa nhiệt rắn. 28

[URL="/#_Toc135880239"]III.3 Nhựa nền PVA 28

[URL="/#_Toc135880240"]IV. VẬT LIỆU PC TRÊN CƠ SỞ NHỰA PVA GIA CƯỜNG BẰNG SỢI THỰC VẬT 34

[URL="/#_Toc135880241"]IV.1. Giới thiệu về vật liệu PC gia cường bằng sợi thực vật 34

[URL="/#_Toc135880242"]IV.2. Vật liệu PC gia cường bằng sợi tre nứa. 36

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ ...

  Đăng bởi: bay_bimbip Số trang: 71

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ ...

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 401
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa ...

  Đăng bởi: leanhtuan137 Số trang: | Số trang: 39

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa ...

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 436
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh

 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia ...

  Đăng bởi: xuanduc_2004 Số trang: | Số trang: 72

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 348
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste ...

  Đăng bởi: vhh201050 Số trang: | Số trang: 67

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Lượt xem: 324
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no PEKN và phụ gia tro bay

 • Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend ...

  Đăng bởi: bekamex136 Số trang: | Số trang: 53

Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 728
⬇ Lượt tải: 19

download now Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend giữa polylactic axit dạng nguyên chất và dạng biết tính với tinh bột sắn

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và ...

  Đăng bởi: daoquyetthang_neu Số trang: | Số trang: 46

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Lượt xem: 449
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và copolyme EVA

 • Ảnh hưởng của xử lý hóa học đến cơ tính của vật liệu composite ...

  Đăng bởi: ma1rangkhenh Số trang: | Số trang: 71

Ảnh hưởng của xử lý hóa học đến cơ tính của vật liệu composite ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 350
⬇ Lượt tải: 16

download now Ảnh hưởng của xử lý hóa học đến cơ tính của vật liệu composite được gia cường bằng sợi xơ dừa

 • Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon ...

  Đăng bởi: deptraikoem Số trang: | Số trang: 50

Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon ...

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 154
⬇ Lượt tải: 18

download now Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR PP

Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa MỤC LỤC [URL="/#_Toc135880224"]MỤC LỤC 2 [URL="/#_Toc135880225"]LỜI MỞ ĐẦU 4 [URL="/#_Toc135880226"]PHẦN 1: TỔNG QUAN 5 [URL="/#_Toc135880227"]I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU POLYME VÀ COMPOZIT 5 [URL="/#_Toc135880228"]I.1. Khái niệm, phân loại vật doc Đăng bởi
5 stars - 255190 reviews
Thông tin tài liệu 71 trang Đăng bởi: bay_bimbip - 09/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa