Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 39 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 880 Kb | Thành viên upload: leanhtuan137

[FONT=Times New Roman]MỤC LỤC

[FONT=Times New Roman]MỞ ĐẦU .1

[FONT=Times New Roman]CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

[FONT=Times New Roman]I.1. Hiểu biết chung về vật liệu polyme compozit (PC) .3

[FONT=Times New Roman]I.1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu PC .3

[FONT=Times New Roman]I.1.2. Đặc điểm và phân loại vật liệu PC 4

[FONT=Times New Roman]I.1.2.1. Đặc điểm chung .4

[FONT=Times New Roman]I.1.2.2. Phân loại 5

[FONT=Times New Roman]I.1.3. Các thành phần chính của vật liệu PC . .6

[FONT=Times New Roman]I.1.3.1. Cốt cho vật liệu PC 6

[FONT=Times New Roman]I.1.3.2. Nền cho vật liệu PC .8

[FONT=Times New Roman]I.1.3.3. Liên kết giữa nền và cốt trong vật liệu PC . 9

[FONT=Times New Roman]I.1.4. Tính chất và ứng dụng của vật liệu PC .10

[FONT=Times New Roman]I.1.4.1. Tính chất 10

[FONT=Times New Roman]I.1.4.2. Ứng dụng .11

[FONT=Times New Roman]I.2. Vật liệu PC

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa ...

  Đăng bởi: leanhtuan137 Số trang: 39

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa ...

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 436
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia ...

  Đăng bởi: xuanduc_2004 Số trang: | Số trang: 72

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia ...

📎 Số trang: | Số trang: 72
👁 Lượt xem: 347
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal

 • Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ ...

  Đăng bởi: bay_bimbip Số trang: | Số trang: 71

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 400
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste ...

  Đăng bởi: vhh201050 Số trang: | Số trang: 67

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Lượt xem: 323
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no PEKN và phụ gia tro bay

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và ...

  Đăng bởi: daoquyetthang_neu Số trang: | Số trang: 46

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Lượt xem: 448
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend trên cơ sở PVC và copolyme EVA

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy

  Đăng bởi: hoang_prince2000 Số trang: | Số trang: 73

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 318
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các tính chất của epoxy

 • Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend ...

  Đăng bởi: bekamex136 Số trang: | Số trang: 53

Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 726
⬇ Lượt tải: 19

download now Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học trên cơ sở blend giữa polylactic axit dạng nguyên chất và dạng biết tính với tinh bột sắn

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền dầu mỡ và môi ...

  Đăng bởi: bi04virgo Số trang: | Số trang: 31

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền dầu mỡ và môi ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 282
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền dầu mỡ và môi trường trên cơ sở cao su nitril butadiene NBR cao su cloropen CR và nhựa polyvinylclorua PVC

Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh [FONT=Times New Roman]MỤC LỤC [FONT=Times New Roman]MỞ ĐẦU .1 [FONT=Times New Roman]CHƯƠNG I: TỔNG QUAN [FONT=Times New Roman]I.1. Hiểu biết chung về vật liệu polyme compozit (PC) .3 [FONT=Times New Roman]I.1.1. Lịch sử phát triển của vật liệu PC doc Đăng bởi
5 stars - 220812 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: leanhtuan137 - 25/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanh