Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 26 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 108 Kb | Thành viên upload: ttmhang

Phạm trù thực tiễn, hoạt động tích cực, có đối tượng cảm tính của con người nhằm cải biến hiện thực khách quan, đã trở thành phạm trù trung tâm của triết học duy vật biện chứng nói chung và nhận thức luận nói riêng. Cùng với việc đưa thực tiễn vào lý luận nhận thức người ta xác định rằng con người nhận thức thế giới hiện thực không phải vì các đối tượng và hiện tượng của thế giới này có tác động thụ động đến các giác quan của nó, mà bản thân nó tích cực tác động một cách có mục đích vào hiện thực bao quanh nó và nhận thức hiện thực trong quá trình cải tạo hiện thực. Đó là hình thức hoạt động đặc thù của con người, luôn diễn ra trong một bối cảnh văn hoá xã hội xác định.

Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới được gần 20 năm, công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng. Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, cho dù một số mặt còn chưa vững chắc “xét trên tổng thể việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng chu nghĩa xã hội (XHCN), tuy vậy trong quá trình thực hiện có một số khuyết điểm, lệch lạc lớn và kéo dài dẫn đến chệch hướng ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, ở mức độ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 4033
Lượt tải: 20
Số trang: 26
Kích thước: 108 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Bé GD và ĐT

Tr­ường Đại học Kinh tế quốc dân.

 

 

 

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

 

Đề tài:

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Vận dụng xem xét trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên hư­ớng dẫn: TS. Dư              : TS. D­­ơng Thị Liễu.

Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Lành.              : Bïi ThÞ Lµnh.

Lớp: KDQT 46A.                                                                      : KDQT 46A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục lục

Mở đầu1              1

1. Lý luận chung2              2

1.1. Các khái niệm cơ bản2              2

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công ...

  Đăng bởi: ttmhang Số trang: 26

Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công ...

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 4033
⬇ Lượt tải: 20

download now Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vai trò của kiểm toán Nhà nước và bài ...

  Đăng bởi: trungloantnl Số trang: | Số trang: 22

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vai trò của kiểm toán Nhà nước và bài ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 67
⬇ Lượt tải: 11

download now Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, vai trò của kiểm toán Nhà nước và bài học thực tiễn đối với Việt Nam

 • Phân tích bản chất chức năng hình thức của tín dụng và vai trò ...

  Đăng bởi: bibo_binhvn Số trang: | Số trang: 13

Phân tích bản chất chức năng hình thức của tín dụng và vai trò ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 975
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích bản chất chức năng hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

 • Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm này tiếp tục quá ...

  Đăng bởi: tinhthu3008 Số trang: | Số trang: 29

Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm này tiếp tục quá ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 557
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm này tiếp tục quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

 • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vai trò của nó đối với ...

  Đăng bởi: soclinh Số trang: | Số trang: 42

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vai trò của nó đối với ...

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 411
⬇ Lượt tải: 17

download now Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam CHƯƠNG I

 • Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa ...

  Đăng bởi: hopeblack4000 Số trang: | Số trang: 50

Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa ...

📎 Số trang: | Số trang: 50
👁 Lượt xem: 382
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

 • Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực thi ...

  Đăng bởi: a_duckts Số trang: | Số trang: 94

Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực thi ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Lượt xem: 102
⬇ Lượt tải: 2

download now Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 • Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp ...

  Đăng bởi: kimthi3_2 Số trang: | Số trang: 35

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Lượt xem: 360
⬇ Lượt tải: 16

download now Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp việt nam

Kinh tế
Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Phạm trù thực tiễn, hoạt động tích cực, có đối tượng cảm tính của con người nhằm cải biến hiện thực khách quan, đã trở thành phạm trù trung tâm của triết học duy vật biện chứng nói chung và nhận thức luận nói riêng. Cùng với việc đưa thực tiễn vào docx Đăng bởi
5 stars - 56869 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: ttmhang - 01/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và vận dụng xem xét công cuộc đổi mới ở Việt Nam.