Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 89 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,160 Kb | Thành viên upload: thongnhatrs

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Với hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của Ngân hàng trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản lớn và quan trọng nhất. Hoạt động tín dụng (là quan hệ vay mượn gồm cho vay và đi vay) là hoạt động sinh lời lớn nhất, song đi kèm với nó là rủi ro cao nhất cho các NHTM. Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường đã không ngừng lớn mạnh và thu được những thành tựu nhất định, nhưng trong quá trình đó các Ngân hàng đã vấp phải không ít những rủi ro trong hoạt động kinh doanh gây tổn thất nặng nề. Nên đánh giá rủi ro tín dụng là khâu đầu tiên, là điều kiện tiên quyết trước khi cho vay.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 675
Lượt tải: 19
Số trang: 89
Kích thước: 1,160 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệpKhoa Toán Kinh Tế                                          Khoa Toán Kinh Tế

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cầp thiết của đề tài

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Với hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, việc sử dụng vốn chính là quá trình tạo nên các loại tài sản khác nhau của Ngân hàng trong đó cho vay và đầu tư là hai loại tài sản lớn và quan trọng nhất. Hoạt động tín dụng (là quan hệ vay mượn gồm cho vay và đi vay) là hoạt động sinh lời lớn nhất, song đi kèm với nú là rủi ro cao nhất cho các NHTM. Đối với hệ thống Ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển sang cơ chế thị trường đó không ngừng lớn mạnh và thu được những thành tựu nhất định, nhưng trong quá trình đó các Ngân hàng đó vấp phải không ít những rủi ro trong hoạt động kinh doanh gây tổn thất nặng nề. Nên đánh giá rủi ro tín dụng là khâu đầu tiên, là điều kiện tiên quyết trước khi cho vay.

Sau một thời gian thực tập, em thấy việc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, bởi vì thông qua xếp hạng doanh nghiệp các Ngân hàng có thể xác định mức lãi suất cho vay đối với từng doanh nghiệp, xác định được rủi ro của doanh nghiệp nhằm phòng ngừa rủi ro tạo điều kiện ổn định nền kinh tế. Vì vậy em đã chọn đề tài:

Ứng dụng mô hình Logittrong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội”

Đề tài của em gồm ba phần:

Chương 1: Lý thuyết về rủi ro trong hoạt động Ngân hàng và thực trạng rủi ro tín dụng ở Việt Nam

Hoàng Thị Minh Châm                                                             Lớp Toán Tài Chính - 46

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng ...

  Đăng bởi: thongnhatrs Số trang: 89

Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng ...

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 675
⬇ Lượt tải: 19

download now Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ...

  Đăng bởi: chienphamkt Số trang: | Số trang: 119

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 119
👁 Lượt xem: 126
⬇ Lượt tải: 13

download now Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 • Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp ...

  Đăng bởi: lumberjackvn Số trang: | Số trang: 124

Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Lượt xem: 234
⬇ Lượt tải: 16

download now Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp ...

  Đăng bởi: lethanhtamsdl Số trang: | Số trang: 124

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Lượt xem: 130
⬇ Lượt tải: 8

download now Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

  Đăng bởi: Tiendungbn019 Số trang: | Số trang: 103

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Lượt xem: 21
⬇ Lượt tải: 11

download now Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

  Đăng bởi: locgovap Số trang: | Số trang: 94

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Lượt xem: 17
⬇ Lượt tải: 1

download now Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

  Đăng bởi: Tiendungbn019 Số trang: | Số trang: 103

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Lượt xem: 121
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Nâng cao chất lượng thẩm định TCDA trong hoạt động cho vay tại ...

  Đăng bởi: david_minh2007 Số trang: | Số trang: 116

Nâng cao chất lượng thẩm định TCDA trong hoạt động cho vay tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Lượt xem: 169
⬇ Lượt tải: 12

download now Nâng cao chất lượng thẩm định TCDA trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hà Nội

 • Phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ...

  Đăng bởi: thanhhoang379 Số trang: | Số trang: 90

Phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Lượt xem: 79
⬇ Lượt tải: 2

download now Phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank

Kinh tế
Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. Với hoạt động chính là huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận, việc sử dụng vốn chính là quá docx Đăng bởi
5 stars - 25990 reviews
Thông tin tài liệu 89 trang Đăng bởi: thongnhatrs - 26/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội