Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Vốn lưu động và các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức ...

  Đăng bởi trannminh77
  Số trang: 66

Vốn lưu động và các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức ... Đăng bởi trannminh77

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 565
⬇ Tải: 16

download now Vốn lưu động và các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty vật tư nông nghiệp Việt Nam

 • Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển ...

  Đăng bởi luotvan2000
  Số trang: 41

Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển ... Đăng bởi luotvan2000

📎 Số trang: 41
👁 Xem: 611
⬇ Tải: 16

download now Mối quan hệ giữa chức năng kiển toán với trách nhiệm của kiển toán viên về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

 • Khó khăn và vướng mắc chính của NHNo và PTNT huyện Thanh Liêm.

  Đăng bởi muanha2011
  Số trang: 41

Khó khăn và vướng mắc chính của NHNo và PTNT huyện Thanh Liêm. Đăng bởi muanha2011

📎 Số trang: 41
👁 Xem: 665
⬇ Tải: 16

download now Khó khăn và vướng mắc chính của NHNo và PTNT huyện Thanh Liêm.

 • Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do đầu tư mang lại

  Đăng bởi dinhtien1980
  Số trang: 40

Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do đầu tư mang lại Đăng bởi dinhtien1980

📎 Số trang: 40
👁 Xem: 1267
⬇ Tải: 21

download now Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do đầu tư mang lại

 • Tiểu luận chính sách kinh tế – xã hội: Đánh giá chính sách thu ...

  Đăng bởi hiendothithu
  Số trang: 37

Tiểu luận chính sách kinh tế – xã hội: Đánh giá chính sách thu ... Đăng bởi hiendothithu

📎 Số trang: 37
👁 Xem: 1003
⬇ Tải: 25

download now Tiểu luận chính sách kinh tế – xã hội: Đánh giá chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

 • Giải pháp thúc đẩy XK rau quả VN vào thị trường

  Đăng bởi dohai_1967
  Số trang: 35

Giải pháp thúc đẩy XK rau quả VN vào thị trường Đăng bởi dohai_1967

📎 Số trang: 35
👁 Xem: 900
⬇ Tải: 19

download now Giải pháp thúc đẩy XK rau quả VN vào thị trường

 • Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ kinh tế Việt Nam và ...

  Đăng bởi tonnu_viethoa
  Số trang: 33

Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ kinh tế Việt Nam và ... Đăng bởi tonnu_viethoa

📎 Số trang: 33
👁 Xem: 2734
⬇ Tải: 22

download now Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ .

 • Định hướng phát triển du lịch sinh thái Cù Lao Chàm

  Đăng bởi mrphuong
  Số trang: 32

Định hướng phát triển du lịch sinh thái Cù Lao Chàm Đăng bởi mrphuong

📎 Số trang: 32
👁 Xem: 1414
⬇ Tải: 17

download now Định hướng phát triển du lịch sinh thái Cù Lao Chàm

 • Tiểu luận Kinh tế vĩ vô : Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt ...

  Đăng bởi ceruwind_Cross
  Số trang: 31

Tiểu luận Kinh tế vĩ vô : Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt ... Đăng bởi ceruwind_Cross

📎 Số trang: 31
👁 Xem: 2393
⬇ Tải: 23

download now Tiểu luận Kinh tế vĩ vô : Thực trạng chính sách tiền tệ ở Việt nam

 • Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn ...

  Đăng bởi ThuPhuong100R
  Số trang: 30

Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn ... Đăng bởi ThuPhuong100R

📎 Số trang: 30
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Phần Mở Đầu Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia, tổ chức tài chính và những công ty lớn đang nắm giữ một lượng vốn khổng lồ , có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở ...

  Đăng bởi nhungmuathudenmuon
  Số trang: 29

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở ... Đăng bởi nhungmuathudenmuon

📎 Số trang: 29
👁 Xem: 572
⬇ Tải: 19

download now Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế cá thể tiểu chủ ở Việt Nam

 • Lạm phát và những hướng giải quyết ở Việt Nam

  Đăng bởi dieuhuong1610
  Số trang: 28

Lạm phát và những hướng giải quyết ở Việt Nam Đăng bởi dieuhuong1610

📎 Số trang: 28
👁 Xem: 555
⬇ Tải: 18

download now Lạm phát và những hướng giải quyết ở Việt Nam

 • Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt nam

  Đăng bởi lythong6996
  Số trang: 27

Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt nam Đăng bởi lythong6996

📎 Số trang: 27
👁 Xem: 538
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt nam

 • Mối quan hệ giữa dân số với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt ...

  Đăng bởi tngiangho13
  Số trang: 25

Mối quan hệ giữa dân số với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt ... Đăng bởi tngiangho13

📎 Số trang: 25
👁 Xem: 11145
⬇ Tải: 40

download now Mối quan hệ giữa dân số với sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT