Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Theoretical background of brand and brand building

  Đăng bởi ngocco1207
  Số trang: 114

Theoretical background of brand and brand building Đăng bởi ngocco1207

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 449
⬇ Tải: 16

download now Theoretical background of brand and brand building

 • Strategic implications of implementing bancassurance for Pjico ...

  Đăng bởi nguyenthoicu
  Số trang: 108

Strategic implications of implementing bancassurance for Pjico ... Đăng bởi nguyenthoicu

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 849
⬇ Tải: 16

download now Strategic implications of implementing bancassurance for Pjico by 2015

 • Khảo sát kiểu câu ngôi xưng hô tình thái trong thư từ giao dịch ...

  Đăng bởi phamtienson
  Số trang: 190

Khảo sát kiểu câu ngôi xưng hô tình thái trong thư từ giao dịch ... Đăng bởi phamtienson

📎 Số trang: 190
👁 Xem: 478
⬇ Tải: 16

download now Khảo sát kiểu câu ngôi xưng hô tình thái trong thư từ giao dịch tiếng Anh Thương mại trên dữ liệu tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt

 • Some important legal documents issued by the government and ADB ...

  Đăng bởi boy_dai_gia77
  Số trang: 165

Some important legal documents issued by the government and ADB ... Đăng bởi boy_dai_gia77

📎 Số trang: 165
👁 Xem: 342
⬇ Tải: 16

download now Some important legal documents issued by the government and ADB to be referred for ODA project program management

 • Current status of the brand building for vtv6 channel

  Đăng bởi hoangminh21
  Số trang: 114

Current status of the brand building for vtv6 channel Đăng bởi hoangminh21

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 18

download now Current status of the brand building for vtv6 channel

 • Current status of the brand building for vtv6 channel 1

  Đăng bởi vudaidong
  Số trang: 113

Current status of the brand building for vtv6 channel 1 Đăng bởi vudaidong

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 207
⬇ Tải: 16

download now Current status of the brand building for vtv6 channel 1

 • Current status of the brand building for vtv6 channel 1

  Đăng bởi ballking10
  Số trang: 113

Current status of the brand building for vtv6 channel 1 Đăng bởi ballking10

📎 Số trang: 113
👁 Xem: 244
⬇ Tải: 16

download now Current status of the brand building for vtv6 channel 1

 • The roles of vietnamese civil society organisations in urban ...

  Đăng bởi thuythinh2010
  Số trang: 103

The roles of vietnamese civil society organisations in urban ... Đăng bởi thuythinh2010

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 505
⬇ Tải: 16

download now The roles of vietnamese civil society organisations in urban environmental management in vietnam

 • Solution to enhance competitive advantages of architectural ...

  Đăng bởi chunghahuy
  Số trang: 102

Solution to enhance competitive advantages of architectural ... Đăng bởi chunghahuy

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 343
⬇ Tải: 16

download now Solution to enhance competitive advantages of architectural prducts of hunter douglas in the north Vietnam

 • Employee compensation at the Ho Chi Minh museum construction JSC

  Đăng bởi phd802
  Số trang: 99

Employee compensation at the Ho Chi Minh museum construction JSC Đăng bởi phd802

📎 Số trang: 99
👁 Xem: 477
⬇ Tải: 16

download now Employee compensation at the Ho Chi Minh museum construction JSC

 • Using information gap activities to enhance speaking skill for ...

  Đăng bởi thanhbinhmb
  Số trang: 97

Using information gap activities to enhance speaking skill for ... Đăng bởi thanhbinhmb

📎 Số trang: 97
👁 Xem: 1128
⬇ Tải: 22

download now Using information gap activities to enhance speaking skill for the first year student in ed – ulis – vnu

 • In depth interview guideline for top managers at PVFC

  Đăng bởi vanyentailieu
  Số trang: 94

In depth interview guideline for top managers at PVFC Đăng bởi vanyentailieu

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 385
⬇ Tải: 16

download now In depth interview guideline for top managers at PVFC

 • The oretical and literature review brand branding

  Đăng bởi yenlong27
  Số trang: 93

The oretical and literature review brand branding Đăng bởi yenlong27

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 429
⬇ Tải: 17

download now The oretical and literature review brand branding

 • Strategy choices for ntuc income to enter vietnam life insurance ...

  Đăng bởi banstock
  Số trang: 93

Strategy choices for ntuc income to enter vietnam life insurance ... Đăng bởi banstock

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 533
⬇ Tải: 18

download now Strategy choices for ntuc income to enter vietnam life insurance market

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT