Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Thuận Phong

Loại file: pdf, docx | Số trang: 71 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 750 Kb | Thành viên upload: quanfpd

Lao động có vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách cảu nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ.

Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động, chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Vì vậy, doanh ngiệp cần phải tăng cường công tác quản lý lao đông, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đồng thời tao điều kiện tăng năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm…

Kết cấu đề tài:

Chương I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chương II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lưong và các khoản trích theo lương

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU