Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Vị thế chiến lược của Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo ...

  Đăng bởi lesanhducquy
  Số trang: 120

Vị thế chiến lược của Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo ... Đăng bởi lesanhducquy

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 408
⬇ Tải: 16

download now Vị thế chiến lược của Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo trong phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây

 • Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty Bách ...

  Đăng bởi hogiang2010
  Số trang: 119

Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty Bách ... Đăng bởi hogiang2010

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 309
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

 • Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ...

  Đăng bởi wwwwgnr
  Số trang: 119

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ... Đăng bởi wwwwgnr

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 307
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì PACKEXPORT

 • Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng dệt kim trong ...

  Đăng bởi nvhoa_ait
  Số trang: 119

Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng dệt kim trong ... Đăng bởi nvhoa_ait

📎 Số trang: 119
👁 Xem: 430
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng dệt kim trong hoạt động xuất khẩu của công ty Dệt Kim Đông Xuân

 • Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ...

  Đăng bởi vicky0491
  Số trang: 118

Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ... Đăng bởi vicky0491

📎 Số trang: 118
👁 Xem: 32
⬇ Tải: 16

download now Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam Vinatex 1

 • Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ...

  Đăng bởi shipping19782003
  Số trang: 118

Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ... Đăng bởi shipping19782003

📎 Số trang: 118
👁 Xem: 371
⬇ Tải: 16

download now Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam Vinatex

 • Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ...

  Đăng bởi truongleapec
  Số trang: 118

Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam ... Đăng bởi truongleapec

📎 Số trang: 118
👁 Xem: 335
⬇ Tải: 16

download now Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt May Việt Nam Vinatex 1

 • Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của công ...

  Đăng bởi phucdt76
  Số trang: 117

Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của công ... Đăng bởi phucdt76

📎 Số trang: 117
👁 Xem: 366
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của công ty HANOSIMEX trên thị trường EU

 • Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 1

  Đăng bởi fantasy_hs1
  Số trang: 116

Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 1 Đăng bởi fantasy_hs1

📎 Số trang: 116
👁 Xem: 279
⬇ Tải: 16

download now Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ 1

 • Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

  Đăng bởi thangnghe42c3
  Số trang: 116

Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Đăng bởi thangnghe42c3

📎 Số trang: 116
👁 Xem: 337
⬇ Tải: 16

download now Xúc tiến xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

 • Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản ...

  Đăng bởi giangniapp
  Số trang: 116

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản ... Đăng bởi giangniapp

📎 Số trang: 116
👁 Xem: 350
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam

 • Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng ...

  Đăng bởi suongdeochiuduoc
  Số trang: 115

Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng ... Đăng bởi suongdeochiuduoc

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 313
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản tại Công ty VILEXIM

 • Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng ...

  Đăng bởi dqk90
  Số trang: 115

Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng ... Đăng bởi dqk90

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 175
⬇ Tải: 16

download now Phương hướng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản tại Công ty VILEXIM 1

 • Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nhóm mặt hàng nông sản chủ lực của ...

  Đăng bởi maixuanthuy2803
  Số trang: 115

Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nhóm mặt hàng nông sản chủ lực của ... Đăng bởi maixuanthuy2803

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 365
⬇ Tải: 18

download now Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu nhóm mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT