Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi hungnx
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi hungnx

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 261
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam 1

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi tungasia2006
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi tungasia2006

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 125
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam 1

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi thenhan83vnn
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi thenhan83vnn

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam 1

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi ngocphuong04011986
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi ngocphuong04011986

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam 1

 • Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của công ty cô phâ n XNK thu ...

  Đăng bởi tuanlequang
  Số trang: 137

Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của công ty cô phâ n XNK thu ... Đăng bởi tuanlequang

📎 Số trang: 137
👁 Xem: 419
⬇ Tải: 17

download now Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của công ty cô phâ n XNK thu công my nghê Artexport trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu

 • Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ ...

  Đăng bởi saharabeauty
  Số trang: 137

Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ ... Đăng bởi saharabeauty

📎 Số trang: 137
👁 Xem: 394
⬇ Tải: 16

download now Thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu ren của Công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu

 • Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ...

  Đăng bởi smile_180779
  Số trang: 136

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ... Đăng bởi smile_180779

📎 Số trang: 136
👁 Xem: 323
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản chủ yếu tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi ckhong18
  Số trang: 133

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi ckhong18

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 275
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam

 • Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông ...

  Đăng bởi hoangyen_hh
  Số trang: 133

Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông ... Đăng bởi hoangyen_hh

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 398
⬇ Tải: 16

download now Chiến lược tự do hoá và mở cửa thị trường dịch vụ Viễn thông Việt Nam trước xu thế hội nhập quốc tế

 • Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản tại công ty cp ...

  Đăng bởi alofun4u
  Số trang: 128

Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản tại công ty cp ... Đăng bởi alofun4u

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 152
⬇ Tải: 9

download now Biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản tại công ty cp thuỷ sản số 4

 • Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ...

  Đăng bởi vanhuong1973
  Số trang: 127

Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ... Đăng bởi vanhuong1973

📎 Số trang: 127
👁 Xem: 238
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong bối cảnh kinh tế hiện nay

 • Hoàn thiện chính sách thương mại xuất khẩu dưới góc độ tiếp cận ...

  Đăng bởi congdtsh
  Số trang: 127

Hoàn thiện chính sách thương mại xuất khẩu dưới góc độ tiếp cận ... Đăng bởi congdtsh

📎 Số trang: 127
👁 Xem: 337
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện chính sách thương mại xuất khẩu dưới góc độ tiếp cận các chỉ tiêu tài chính trong lộ trình Việt Nam gia nhập AFTA 1

 • Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ...

  Đăng bởi trungnghiaekc
  Số trang: 127

Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ... Đăng bởi trungnghiaekc

📎 Số trang: 127
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong bối cảnh kinh tế hiện nay 1

 • Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hoá tại công ty xuất nhập ...

  Đăng bởi ngo_yeuck
  Số trang: 126

Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hoá tại công ty xuất nhập ... Đăng bởi ngo_yeuck

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 451
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện quy trình xuất khẩu hàng hoá tại công ty xuất nhập khẩu Hà Thiên Galaxy

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT