tổng quan về việc dự báo vận tải hàng hoá

Loại file: pdf, docx | Số trang: 53 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: chungtinh_tc | Sửa đổi lần cuối: 02/05/2012

Chương 2

tổng quan về việc dự báo vận tải hàng hoá

Chương 3

các mô hình và phương pháp dự báo vận tải

Chương 4

Xây dựng mô hình hệ trợ giúp

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VỀ VIỆC DỰ BÁO VẬN TẢI HÀNG HOÁ

              I. Mục đích dự báo vận tải:

              Mục tiêu của dự báo vận tải cho những giai đoạn trong tương lai nhằm góp phần cung cấp cho những cơ sở khoa học để xác định chiến lược phát triển giao thông trong thời kỳ được xét. Trong nội dung phát triển giao thông vận tải phải kể đến hai nhiệm vụ quan trọng là phát triển mạng lưới giao thông và các loại hình phương tiện vận tải thích hợp trong tương lai. 

     Vấn đề là:

              - Mạng lưới giao thông vận tải của nước ta trong những năm tới như thế nào.

              - Với mạng lưới giao thông được xây dựng vào những năm đó, những loại hình phương tiện nào với quy mô ra sao cần được sử dụng để đảm bảo yêu cầu vận tải hàng hoá trên mỗi địa bàn sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Để đạt được mục tiêu nêu ra ở trên, các dự báo về vận tải sẽ tập trung vào dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá không chỉ theo địa phương, khu vực mà còn theo các loại hình phương tiện, các luồng, tuyến, cần quan tâm.

              II- Các nội dung cần dự báo về nhu cầu vận tải hàng hoá.             

              Về nguyên tắc, đối với các giai đoạn càng dài các dự báo càng gộp càng cho kết quả hợp lý. Các dự báo gộp thường cho độ chính xác cao hơn vì nó chỉ phụ thuộc vào mét sè Ýt các nhân tố, các chỉ tiêu (thường cũng là chỉ tiêu gộp lớn). Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở các dự báo gộp thì không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cho nên, trong mét chừng mực có thể được, dưới đây phải nghiên cứu các dự báo chi tiết hơn - các dự báo theo phương thức vận tải, theo tuyến đường và các đầu mối giao thông chính - cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu đề ra ban đầu (phát triển mạng giao thông và định hướng sử dụng phương tiện thích hợp). Việc làm này gặp phải rất nhiều khó khăn, vì rằng, các dự báo càng chi tiết hơn càng yêu cầu nhiều

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Thương mại quốc tế
tổng quan về việc dự báo vận tải hàng hoá Chương 2 tổng quan về việc dự báo vận tải hàng hoá Chương 3 các mô hình và phương pháp dự báo vận tải Chương 4 Xây dựng mô hình hệ trợ giúp docx Đăng bởi
5 stars - 310 reviews
Thông tin tài liệu 53 trang Đăng bởi: chungtinh_tc - 02/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: tổng quan về việc dự báo vận tải hàng hoá