Các phương pháp giao dịch trong thương mại quốc tế và tình hình vận dụng các phương giao dịch đó của các doanh nghiệp Việt nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 59 Kb | Thành viên upload: ngheosinhvien72

T

rước xu hướng vận động toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại của nền kinh tế thế giới. Việc đứng ngoài xu thế đó có thể coi như đi ngược lại tiến trình phát triển của nhân loại. Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đang từng bước thúc đẩy quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Bằng chứng hàng loạt các chính sánh mở cửa kinh tế, chính sách khuyến khính các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu với mục đích tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp thông qua mở rộng thị trường tiêu thụ, bù đắp chi phí đầu tư, tìm kiếm nguồn lực và lợi thế về khoa học kĩ thuật từ nước ngoài để phát triển kinh tế trong nước, đẩy nền kinh tế lên một tầm cao mới.

Cùng với việc phát triển kinh doanh ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa năng lực sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh nhờ tăng lượng sản phẩm bán ra toàn cầu; tận dụng chi phí rẻ, chi phí nguyên liệu thấp và cho phép doanh nghiệp có thêm chiến lược kinh doanh với phạm vi đa quốc gia mà việc kinh doanh nội địa không có được. Hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế chủ yếu là thông qua xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Có nhiều phương thức để tiếp cận với bạn hàng và khách hàng trên thế giới, mà ta gọi chúng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 59 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Khoa Thương mại                                                                                          Sv: Phạm Phú Lâm

 

Lời mở đầu

 

T

rước xu hướng vận động toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại của nền kinh tế thế giới. Việc đứng ngoài xu thế đó có thể coi như đi ngược lại tiến trình phát triển của nhân loại. Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đang từng bước thúc đẩy quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Bằng chứng hàng loạt các chính sánh mở cửa kinh tế, chính sách khuyến khính các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu với mục đích tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp thông qua mở rộng thị trường tiêu thụ, bù đắp chi phí đầu tư, tìm kiếm nguồn lực và lợi thế về khoa học kĩ thuật từ nước ngoài để phát triển kinh tế trong nước, đẩy nền kinh tế lên một tầm cao mới.

Cùng với việc phát triển kinh doanh ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa năng lực sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh nhờ tăng lượng sản phẩm bán ra toàn cầu; tận dụng chi phí rẻ, chi phí nguyên liệu thấp và cho phép doanh nghiệp có thêm chiến lược kinh doanh với phạm vi đa quốc gia mà việc kinh doanh nội địa không có được. Hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế chủ yếu là thông qua xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Có nhiều phương thức để tiếp cận với bạn hàng và khách hàng trên thế giới, mà ta gọi chúng là những phương thức giao dịch thương mại quốc tế. Mỗi phương thức giao dịch có những đặc điểm, cách tiến hành riêng. Chính vì thế để công việc kinh doanh được tiến hành và thực thi một cách hiểu quả, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt và hiểu rõ những đặc thù mỗi phương thức giao dịch sao

______________________________________________________________________ Đại học quản lý & kinh doanh HN                                                                                    14

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Thương mại quốc tế
Các phương pháp giao dịch trong thương mại quốc tế và tình hình vận dụng các phương giao dịch đó của các doanh nghiệp Việt nam T rước xu hướng vận động toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại của nền kinh tế thế giới. Việc đứng ngoài xu thế đó có thể coi như đi ngược lại tiến trình phát triển của nhân loại. Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đang từng bước thúc đẩy quá trình hội docx Đăng bởi
5 stars - 44118 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: ngheosinhvien72 - 23/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các phương pháp giao dịch trong thương mại quốc tế và tình hình vận dụng các phương giao dịch đó của các doanh nghiệp Việt nam