Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thực hiện mục tiêu ...

  Đăng bởi nguyenthanhduy1979
  Số trang: 201

Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thực hiện mục tiêu ... Đăng bởi nguyenthanhduy1979

📎 Số trang: 201
👁 Xem: 200
⬇ Tải: 1

download now Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

 • Thực trạng phát triển thị trường XK hàng thủ công mỹ nghệ của ...

  Đăng bởi nhathoang85
  Số trang: 154

Thực trạng phát triển thị trường XK hàng thủ công mỹ nghệ của ... Đăng bởi nhathoang85

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 180
⬇ Tải: 8

download now Thực trạng phát triển thị trường XK hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam

 • Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ...

  Đăng bởi hichucmungnammoi
  Số trang: 122

Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản ... Đăng bởi hichucmungnammoi

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 280
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trong bối cảnh kinh tế hiện nay 1

 • Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê ...

  Đăng bởi quocduongtrinh
  Số trang: 115

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê ... Đăng bởi quocduongtrinh

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 194
⬇ Tải: 7

download now Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê Việt nam trên thị trường thế giới 1

 • Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê ...

  Đăng bởi dinhtientrung
  Số trang: 115

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê ... Đăng bởi dinhtientrung

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 179
⬇ Tải: 5

download now Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu Cà phê Việt nam trên thị trường thế giới

 • Giải pháp đẩy mạnh thương mại VN liên bang Nga

  Đăng bởi trangnk2008
  Số trang: 114

Giải pháp đẩy mạnh thương mại VN liên bang Nga Đăng bởi trangnk2008

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 181
⬇ Tải: 10

download now Giải pháp đẩy mạnh thương mại VN liên bang Nga

 • Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản ...

  Đăng bởi quynhs61
  Số trang: 114

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản ... Đăng bởi quynhs61

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 190
⬇ Tải: 3

download now Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ

 • Phát triển xuất khẩu hàng nông sản của các doanh nghiệp thương ...

  Đăng bởi bebe2000
  Số trang: 112

Phát triển xuất khẩu hàng nông sản của các doanh nghiệp thương ... Đăng bởi bebe2000

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 178
⬇ Tải: 3

download now Phát triển xuất khẩu hàng nông sản của các doanh nghiệp thương mại nước chdcnd lào sang thị trường việt nam hiện nay

 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam ...

  Đăng bởi phuongdtm2010
  Số trang: 108

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam ... Đăng bởi phuongdtm2010

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 147
⬇ Tải: 9

download now Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam 1

 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam

  Đăng bởi duongha_cfo
  Số trang: 108

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam Đăng bởi duongha_cfo

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 174
⬇ Tải: 6

download now Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Tổng công ty rau quả Việt Nam

 • Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải biển quốc ...

  Đăng bởi bdsdongloi2
  Số trang: 107

Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải biển quốc ... Đăng bởi bdsdongloi2

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 471
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải biển quốc tế ở Việt Nam

 • Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ...

  Đăng bởi phamtrungnghi
  Số trang: 107

Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ... Đăng bởi phamtrungnghi

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 158
⬇ Tải: 7

download now Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường EU của Công ty cổ phần mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà nội trong xu thế hội nhập

 • Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ...

  Đăng bởi nguyenthanhlich1989
  Số trang: 107

Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ... Đăng bởi nguyenthanhlich1989

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 161
⬇ Tải: 7

download now Những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường EU của Công ty cổ phần mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà nội trong xu thế hội nhập 1

 • Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sữa tại Công ty Cổ phần sữa Việt ...

  Đăng bởi QUANGDANG198
  Số trang: 102

Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sữa tại Công ty Cổ phần sữa Việt ... Đăng bởi QUANGDANG198

📎 Số trang: 102
👁 Xem: 526
⬇ Tải: 17

download now Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm sữa tại Công ty Cổ phần sữa Việt nam Vinamilk

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT