Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại ...

  Đăng bởi Ice_cross
  Số trang: 122

Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại ... Đăng bởi Ice_cross

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 284
⬇ Tải: 16

download now Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam lấy ví dụ cụ thể ở Ngân hàng Công thương Việt Nam

 • Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại ...

  Đăng bởi chieuhado
  Số trang: 122

Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại ... Đăng bởi chieuhado

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 110
⬇ Tải: 1

download now Đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử nhằm phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam lấy ví dụ cụ thể ở Ngân hàng Công thương Việt Nam 1

 • Phát triển chiến lược thương mại điện tử của doanh nghiệp

  Đăng bởi dingvang2010
  Số trang: 198

Phát triển chiến lược thương mại điện tử của doanh nghiệp Đăng bởi dingvang2010

📎 Số trang: 198
👁 Xem: 429
⬇ Tải: 16

download now Phát triển chiến lược thương mại điện tử của doanh nghiệp

 • Các giải pháp phát triển thương mại điện tử giữa các doanh ...

  Đăng bởi khamcan
  Số trang: 161

Các giải pháp phát triển thương mại điện tử giữa các doanh ... Đăng bởi khamcan

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 395
⬇ Tải: 16

download now Các giải pháp phát triển thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp ở VIệT NAM

 • Triển vọng phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát ...

  Đăng bởi congdoandai
  Số trang: 112

Triển vọng phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát ... Đăng bởi congdoandai

📎 Số trang: 112
👁 Xem: 471
⬇ Tải: 18

download now Triển vọng phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển và một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

 • Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website: ...

  Đăng bởi Desperados
  Số trang: 110

Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website: ... Đăng bởi Desperados

📎 Số trang: 110
👁 Xem: 558
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website: www.vtic.vn

 • Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử trên website ...

  Đăng bởi trngocanh
  Số trang: 109

Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử trên website ... Đăng bởi trngocanh

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 352
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ Thương mại điện tử trên website www vtic vn

 • Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website ...

  Đăng bởi thangpt72
  Số trang: 109

Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website ... Đăng bởi thangpt72

📎 Số trang: 109
👁 Xem: 365
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trên website www vtic vn 1

 • Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất ...

  Đăng bởi nguyentrung1433
  Số trang: 107

Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất ... Đăng bởi nguyentrung1433

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 108
⬇ Tải: 2

download now Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất động sản HanHud 1

 • Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất ...

  Đăng bởi nxuanthai2005
  Số trang: 107

Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất ... Đăng bởi nxuanthai2005

📎 Số trang: 107
👁 Xem: 382
⬇ Tải: 16

download now Hoạch định chiến lược thương mại điện tử của công ty cổ phần Bất động sản HanHud

 • Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị xây ...

  Đăng bởi dinhtoan_pvnc
  Số trang: 104

Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị xây ... Đăng bởi dinhtoan_pvnc

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 428
⬇ Tải: 16

download now Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị xây dựng từ thị trường Nhật Bản của Tổng công ty cơ khí xây dựng

 • Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của công ty ...

  Đăng bởi uniconscorp
  Số trang: 103

Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của công ty ... Đăng bởi uniconscorp

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 17

download now Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận VINAFCO

 • Ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận ...

  Đăng bởi darkstone_83
  Số trang: 103

Ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận ... Đăng bởi darkstone_83

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 461
⬇ Tải: 17

download now Ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh của công ty TNHH tiếp vận VINAFCO

 • Thực tiễn áp dụng Mobile Marketing tại các TNCs trên thế giới và ...

  Đăng bởi dieu107
  Số trang: 103

Thực tiễn áp dụng Mobile Marketing tại các TNCs trên thế giới và ... Đăng bởi dieu107

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 444
⬇ Tải: 16

download now Thực tiễn áp dụng Mobile Marketing tại các TNCs trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT