Thực trạng quản lý chi ngân sách cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của nước trong giai đoạn hiện nay (2003 – 2008)

Loại file: pdf, docx | Số trang: 103 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 634 Kb | Thành viên chia sẻ: tuy_anh | Sửa đổi lần cuối: 10/12/2011

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay khi những bước tiến kỳ diệu và những thành tựu to lớn của khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức được vài trò chiến lược của KHCN, Đảng ta ngay từ đại hội đảng IX đã khẳng định: “Cùng với giáo dục và đào tạo, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.”. Cũng từ nhận thức đó, trong những năm qua, chi ngân sách nhà nước cho KH - CN không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, Chi Ngân sách cho đầu tư phát triển KH – CN vẫn gặp một số những khó khăn nhất định trong quá trình trển khai như các thủ tục hành chính, việc thẩm định chi tiêu nhiều khi còn chưa thực sự hợp lý; chưa có được những tiêu chí cụ thể đánh giá về tính hợp lý hiệu quả… Vì vậy việc chọn đề tài: Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam” là cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

Chương 1: Lý luận chung về tăng cường quản lý chi Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển kho

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 634 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

Luậnvăn Thạc sĩ                                                    Nguy                                                                 Nguyễn Hải Anh – CH150423            

 

LỜI MỞ ĐU:

Bước sang thiên nhiên kỷ mới, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến vững chắc trên con đường hội nhập nền kinh tế thế giới. Mà việc chúng ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới( WTO) thể hiện sự đánh giá cao vànhững tình cảm nồng hậu mà bạn bè quốc tế dành cho nước Việt nam ta.Đặc biệt,Đõy là sự ghi nhận về những thành quả to lớn mà chúng ta đó đạt được trong công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế - xã hội và tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu: “Dõn giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh” cũng như những đóng góp của chúng ta trong xu thế hợp tác và phát triển trên thế giới.

1- Tính cấp thiết của đề tài:

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay khi những bước tiến k diệu và những thành tu to lớn của khoa học công nghđó tr thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là nguồn lực quan trọngđ phát triển kinh tế - xó hội. Nhận thức được vài trò chiến lược của KHCN, Đảng ta ngay từ đại hội đảng IX đó khẳng định: “Cựng với giáo dục và đào tạo, đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. ”. Cũng từ nhận thức đó, trong những năm qua, chi ngân sách nhà nước cho KH - CN không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, Chi Ngõn sách cho đầu tư phát triển KH – CN vẫn gặp một s những khó khăn nhấtđịnh trong quá trình trển khai như các th tục hành chớnh, việc thẩmđịnh chi tiêu nhiều khi cũn chưa thực s hợp lý; chưa cóđược những tiêu chí c thđánh giá v tớnh hợp lý hiệu quVì vậy việc chọn đề tài: Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam” là cần thiết cả v lý luận và thực tiễn.

2- Mục đích nghiên cứu của đề tài: Tỡm hiểu và làm rõ quan điểm, vai trò của chi ngõn sách nhà nước cho đầu tư phát triểnkhoa học công nghệ đối với sự phát triển

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế
Thực trạng quản lý chi ngân sách cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của nước trong giai đoạn hiện nay (2003 – 2008) docx Đăng bởi
5 stars - 33389 reviews
Thông tin tài liệu 103 trang Đăng bởi: tuy_anh - 10/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng quản lý chi ngân sách cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ của nước trong giai đoạn hiện nay (2003 – 2008)