Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 59 Kb | Thành viên upload: stock4u2010

Bộ máy Nhà nước là một tổng thể (hệ thống) các cơ quan Nhà nước được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất nhất định, được trang bị những phương tiện phụ trợ vật chất cần thiết và thông qua đó thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

Mỗi quốc gia có những bộ máy Nhà nước của riêng mình tùy vào từng điều kiện và ở Việt Nam đó là Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, do đó bộ máy Nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân do dân và vì dân.

đề tài gồm 3 phần:

- Phần 1: Lời mở đầu

- Phần 2: Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.

- Phần 3: Kết luận

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 59 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Nguyễn Văn Bắc                            SBD: 08

 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIỂU LUẬNMễN HỌC

LUẬT HIẾN PHÁP CHUYấN NGÀNH

 

 

 

Đề tài:

 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

Họ và tên              : Lấ HỒNG PHONG

Năm sinh              : 24/ 10/ 1959

SBD              :136

Lớp              : LUẬT KINH TẾ K3B

Cơ sở đào tạo              : TTGDTX HÀ TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tây - 2007

LỜI MỞ ĐẦU

 

Bộ máy Nhà nước là một tổng thÓ (hệ thống) các cơ quan Nhà nước được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất nhất định, được trang bị những phương tiện phụ trợ vật chất cần thiết và thông qua đó thực hiện các

Môn: Luật Hiến phỏpLớp: Luật Lớp: Luật                             Líp: LuËt Kinh tế K3B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Thời trang
Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam Bộ máy Nhà nước là một tổng thể (hệ thống) các cơ quan Nhà nước được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất nhất định, được trang bị những phương tiện phụ trợ vật chất cần thiết và thông qua đó thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. docx Đăng bởi
5 stars - 82902 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: stock4u2010 - 04/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam