Tại ngân hàng NHNo PTNT AgriBank tỉnh Thái Nguyên

Loại file: pdf, docx | Số trang: 28 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 351 Kb | Thành viên chia sẻ: you_and_me_rubi | Sửa đổi lần cuối: 03/03/2012

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.1/. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên 2

1.2/. Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 2

1.3/. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 3

1.3.1/. Mô hình tổ chức 3

1.3.2/. Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban . 4

1.3.2.1/. Phòng kế toán giao dịch. 4

1.3.2.2/. Phòng Tài trợ thương mại 5

1.3.2.3/. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp. 6

1.3.2.4/. Phòng khách hàng cá nhân. 6

1.3.2.5/. Phòng thông tin điện toán. 7

1.3.2.6/. Phòng tổng hợp tiếp thị 7

1.3.2.7/. Phòng tiền tệ kho quỹ 8

1.3.2.8/. Phòng tổ chức- Hành chính 8

Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Thái Nguyên . 10

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Tại ngân hàng NHNo PTNT AgriBank tỉnh Thái Nguyên doc Đăng bởi
5 stars - 222026 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: you_and_me_rubi - 03/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tại ngân hàng NHNo PTNT AgriBank tỉnh Thái Nguyên