Hãy so sánh các phương tiện thanh toán Sec với hối phiếu

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 30 Kb | Thành viên upload: ngocnt3

Xét về bản chất.Việc lựa chọn các phương tiện thanh toán như Sec hoặc hối phiếu... đều là một trong số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. ở Việt Nam, đã có các quy định của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này như: NĐ số 64/2001/NĐ - CP của Chính phủ ngày 20 – 9 – 2001 về hoạt động qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; QĐ số 226/2002/QĐ - NHNN của NHNN ngày 26/03/2002 về ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thực chất của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là chỉ các nghiệp vụ chi trả tiền hàng, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện bằng cách trích chuyển tài khoản trong hệ thống tín dụng hoặc bù trừ công nợ mà không sử dụng đến tiền mặt. Hoạt động này được áp dụng rộng khắp trong lĩnh vực tài chính đối nội cũng như đối ngoại, nói chiếm tỷ trong lớn trong tổng chu chuyển tiền tệ và được coi là cách thức thanh toán có hiệu qủa nhất. Sự ra đời của TTKDTM1 là một tất yếu khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hoá, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 30 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đinh Cảnh Tiến

Lớp cao học 11 – Luật kinh tế

 

BÀI KIỂM TRA MễN: TÍN DỤNG T HANH TOÁN

Đề bài: Hãy so sánh các phương tiện thanh toán Sec với hối phiếu

 

Xét về bản chất. Việc lựa chọn các phương tiện thanh toán nh­ Sec hoặc hối phiếu... đều là mét trong số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việt Nam, đã có các quy định của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này như: NĐ sè 64/ 2001/ NĐ - CP của Chính phủ ngày 20 – 9 – 2001 về hoạt động qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; QĐ sè 226/ 2002/ QĐ - NHNN của NHNN ngày 26/ 03/ 2002 về ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thực chất của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt là chỉ các nghiệp vụ chi trả tiền hàng, dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện bằng cách trích chuyển tài khoản trong hệ thống tín dụng hoặc bù trừ công nợ mà không sử dụng đến tiền mặt. Hoạt động này được áp dụng rộng khắp trong lĩnh vực tài chính đối nội còng nh­ đối ngoại, nói chiếm tỷ trong lớn trong tổng chu chuyển tiền tệ và được coi là cách thức thanh toán có hiệu qủa nhất. Sù ra đời của TTKDTM[1] là một tất yếu khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hoá, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hiện đại. So với các phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì TTKDTM (bằng Cheque hoặc Bill of exchange) có những ưu điểm vượt trội về độ an toàn, chính xác, thuận tiện và hiệu quả. Giữa hai hình thức này có những điểm tương đồng như:

+ Đều sử dụng tiền chuyển khoản (tiền ghi sổ, bút tệ).

+ Mỗi khoản thanh toán Ýt nhất có 03 bên tham gia, đó là người trả tiền, người thụ hưởng và các trung gian thanh toán.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Hãy so sánh các phương tiện thanh toán Sec với hối phiếu Xét về bản chất.Việc lựa chọn các phương tiện thanh toán như Sec hoặc hối phiếu... đều là một trong số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. ở Việt Nam, đã có các quy định của pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực này như: NĐ số 64/2001/NĐ - docx Đăng bởi
5 stars - 24566 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: ngocnt3 - 25/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hãy so sánh các phương tiện thanh toán Sec với hối phiếu