Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần NAM VIÊT NAVIBANK

Loại file: pdf, docx | Số trang: 61 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 429 Kb | Thành viên chia sẻ: leminhduc201010 | Sửa đổi lần cuối: 18/04/2012

Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến.

Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào qui mô và hiệu quả vốn đầu tư. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các Doanh nghiệp Việt Nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với qui mô ngày càng lớn, đổi mới dây truyền công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, vươn lên cạnh tranh với hàng hóa, dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng. Một địa chỉ quen thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại.

Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn, tuy nhiên trong điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất. Ngân hàng thương mại là một Doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ, hoạ

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 429 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp             

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

1.    Tính cấp thiết của đề tài

Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp húa-hiện đại húa đất nước đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến.

Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng,vốn là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế,mức tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào qui mô và hiệu quả vốn đầu tư.Vì vậy để đáp ứng nhu cầu phát triển và cạnh tranh các Doanh nghiệp Việt Nam cũng đòi hỏi phải được mở rộng, phát triển với qui mô ngày càng lớn,đổi mới dây truyền công nghệ,nâng cao chất lượng hàng húa,dịch vụ,vươn lên cạnh tranh với hàng húa,dịch vụ của các nước khác trong khu vực và trên thế giới.Bởi vậy nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế ngày càng tăng.Một địa chỉ quen thuộc và tiện ích nhất mà người cần vốn nghĩ đến đó là các Ngân hàng thương mại.

Vốn cho đầu tư phát triển có thể được tạo thành từ nhiều nguồn,tuy nhiên trong điều kiện thị trường tài chính nước ta đang trong giai đoạn bước đầu hình thành và phát triển thì huy động vốn qua kênh Ngân hàng vẫn là phổ biến và hiệu quả nhất.Ngân hàng thương mại là một Doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ,hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại vừa với danh nghĩa là một tổ chức hạch toán kinh tế - kinh doanh,vừa với vai trò trung gian tài chính.Với vai trò trung gian tài chính,Ngân hàng thương mại tập trung mọi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế và phân phối chúng cho các nhu cầu đầu tư,sản xuất kinh doanh và các nhu cầu khác của các Doanh nghiệp và các nhân,tổ chức trong nền kinh tế theo các nguyên tắc tín dụng.                           

Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc huy động vốn của các Ngân hàng thương mại phải tăng cường,mở

SV: Trịnh Th Diệp                            Lớp: TCNH - 2D

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần NAM VIÊT NAVIBANK Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp tiên tiến. Để thực hiện được mục tiêu này thì vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng, vốn là tiền ... docx Đăng bởi
5 stars - 116573 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: leminhduc201010 - 18/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần NAM VIÊT NAVIBANK