Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng số 2 Tổng công ty xây dựng Hà Nội 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 101 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: yet378

Nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích các tổ chức cá nhân làm giầu trong khuôn khổ pháp luật nhằm phát huy tính năng động của mọi thành phần kinh tế.

Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân và đóng vai trò quan trọng. Chính vì tầm quan trọng của xây dựng cơ bản trong nền kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng loại hình sản xuất – kinh doanh này. Đầu tư cho xây dựng cơ bản hàng năm chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của cả nước, tỷ trọng của nó trong GDP có xu hướng ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là phải sử dụng và quản lý vốn có hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát vốn.

Muốn vậy, doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của mình thông qua các báo cáo tài chính. Để từ đó phát triển mặt tích cực, khắc phục những hạn chế và tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến mặt này. Từ đó đề xuất được những biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính, tạo tiền đề tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mặt khác, phân tích tình hình tài chính kh

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp                                                            Khoa kinh tế và quản lý

                                                                                                                Báo cáo thực tập tốt nghiệp                                                                              Khoa kinh tế và quản lý

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Kinh tế và Quản lý

---------------------

 

 

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính

của Công ty xây dựng sè 2

             

 

 

 

 

             

              Họ và tên sinh viên: Đỗ Thị Thu Hiền                            : §ç ThÞ Thu HiÒn

              Lớp: Quản trị doanh nghiệp – K3                                          : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp – K3

              Giáo viên hướng dẫn: Th. s Phạm Gia Sơn                            : Th.s Ph¹m Gia S¬n

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2003

 

Đỗ Thị Thu Hiền – Quản trị doanh nghiệp K3                                            96 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Tài chính doanh nghiệp
Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng số 2 Tổng công ty xây dựng Hà Nội 1 Nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ, khuyến khích các tổ chức cá nhân làm giầu trong khuôn khổ pháp luật nhằm phát huy tính năng động của mọi docx Đăng bởi
5 stars - 134099 reviews
Thông tin tài liệu 101 trang Đăng bởi: yet378 - 09/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tình hình tài chính của Công ty xây dựng số 2 Tổng công ty xây dựng Hà Nội 1