Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty quản lý quỹ Sài Gòn – Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 90 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 1,265 Kb | Thành viên upload: man_com20002000

Trên thị trường chứng khoán, mọi quyết định đầu tư đều ẩn chứa nhiều rủi ro. Điều này đòi hỏi khả năng phân tích đánh giá doanh nghiệp của nhà đầu tư trước và sau khi ra quyết định. Đối với nhà đầu tư tổ chức thì việc phân tích doanh nghiệp lại càng quan trọng. Để đánh giá tình hình hoạt động và khả năng quản lý kinh doanh của một doanh nghiệp thì phân tích tài chính là không thể thiếu. Phân tích tài chính cho thấy được vị thế tài chính của doanh nghiệp, khả năng hoạt động trong quá khứ và đưa ra những dự báo trong tương lai. Chính vì ý nghĩa của nó mà phân tích tài chính là yếu tố cốt lõi trong phân tích cơ bản.

Đối với Công ty quản lý quỹ Sài Gòn – Hà Nội, trên cương vị là một tổ chức đầu tư, phân tích doanh nghiệp là hoạt động trọng tâm. Chất lượng phân tích quyết định hiệu quả đầu tư của Công ty, do vậy việc nâng cao chất lượng phân tích nói chung và chất lượng phân tích tài chính nói riêng là nhu cầu cấp thiết để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút nguồn vốn uỷ thác.

Là một sinh viên thực tập tại phòng phân tích của Công ty quản lý quỹ Sài Gòn – Hà Nội, tôi mong rằng chuyên đề tốt nghiệp “Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh ng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU