Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Tây hồ thời gian qua

Loại file: pdf, docx | Số trang: 73 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: khoailang_vinaVN

CHƯƠNG 1:

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁ

CHƯƠNG 2 :

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN TÂY HỒ THỜI GIAN QUA

CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN TÂY HỒ THỜI GIAN TỚI

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp

CHƯƠNG 1:

Lí LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁ. T THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB

1.1.    Những vấn đề chung về đầu tư XDCB:

1.1.1. Đầu tư XDCB và dự án đầu tư:

a) Đầu tư XDCB: Đầu tư XDCB là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.

b) Dự án đầu tư:

    * Khái niệm: Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp).

            * Phân loại dự án đầu tư: Tuỳ theo tính chất và quy mô đầu tư của dự án, dự án đầu tư trong nước được phân loại thành 3 nhóm: A, B, C.

Cách phân loại cụ thể được quy định rõ trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 12/ 2000/ NĐ-CP ngày 05/ 5/ 2000 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 52/ 1999/ NĐ-CP ngày 08/7/1999: Xem phần phụ lục.

1.1.2.   Trình tự đầu tư XDCB

* Khái niệm: Trình tự đầu tư và XDCB là thứ tự theo thời gian tiến hành những công việc của quá trình đầu tư để nhằm đạt được mục tiêu đầu tư.

Trình tự đầu tư và XDCB bao gồm 3 giai đoạn:

+ Chuẩn bị đầu tư

+ Thực hiện đầu tư

+ Kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng

Sinh viên: Phạm Thanh Huyền                                                    Lớp K39-01. 04                                                                  Lớp K39-01.04

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Tài chính doanh nghiệp
Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Tây hồ thời gian qua CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁ CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN TÂY HỒ THỜI GIAN QUA CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN TÂY HỒ THỜI GIAN TỚI docx Đăng bởi
5 stars - 174305 reviews
Thông tin tài liệu 73 trang Đăng bởi: khoailang_vinaVN - 11/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/01/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Tây hồ thời gian qua