Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây

Loại file: pdf, docx | Số trang: 82 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 896 Kb | Thành viên upload: khoviyeu_012001

Thu và chi NSNN là hai nội dung kinh tế quan trọng hình thành nên quỹ ngân sách quốc gia. Cơ cấu các khoản thu NSNN - luôn gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nước, sự tồn tại và phát triển của Nhà nước là điều kiện xuất hiện các khoản thu NSNN. Ngược lại, đến lượt mình, các khoản thu NSNN là tiền đề vật chất không thể thiếu được để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Chi NSNN luôn gắn chặt với những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà Chính phủ phải đảm nhận trước mỗi quốc gia. Mức độ, phạm vi chi tiêu NSNN phụ thuộc vào tính chất nhiệm vụ của Chính phủ trong mỗi thời kỳ. Tính hiệu quả của các khoản chi NSNN được thể hiện ở tầm vĩ mô và mang tính toàn diện cả về hiệu quả kinh tế trực tiếp, hiệu quả về mặt xã hội và chính trị, ngoại giao. Đặc biệt đó lại là những khoản chi đều là các khoản cấp phát mang tính không hoàn trả trực tiếp và mang tính bao cấp.

Sự ra đời Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, hệ thống KBNN cấp tỉnh, huyện đã đánh dấu bước đột phá quan trọng trong công cuộc cải cách, đổi mới của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Từ đó, nhiệm vụ quản lý NSNN được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước về KBNN, Bộ Tài

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1549
Lượt tải: 18
Số trang: 82
Kích thước: 896 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chuyờn đề thực tập tốt nghiệp

Lời mở đầu

Sau hơn một thập kỷ đổi mới, vị thế và tiềm lực tài chính của Nhà nước ta đã được tăng cường một bước đáng kể. Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã có những chuyển biến tích cực, xứng đáng là khâu tài chính chủ đạo trong hệ thống tài chính, bảo đảm duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước là một trong những công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Thu và chi NSNN là hai nội dung kinh tế quan trọng hình thành nên quỹ ngân sách quốc gia. Cơ cấu các khoản thu NSNN - luôn gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nước, sự tồn tại và phát triển của Nhà nước là điều kiện xuất hiện các khoản thu NSNN. Ngược lại, đến lượt mình, các khoản thu NSNN là tiền đề vật chất không thể thiếu được để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Chi NSNN luôn gắn chặt với những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà Chính phủ phải đảm nhận trước mỗi quốc gia. Mức độ, phạm vi chi tiêu NSNN phụ thuộc vào tính chất nhiệm vụ của Chính phủ trong mỗi thời kỳ. Tính hiệu quả của các khoản chi NSNN được thể hiện ở tầm vĩ mô và mang tính toàn diện cả về hiệu quả kinh tế trực tiếp, hiệu quả về mặt xã hội và chính trị, ngoại giao. Đặc biệt đó lại là những khoản chi đều là các khoản cấp phát mang tính không hoàn trả trực tiếp và mang tính bao cấp.

Sự ra đời Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, hệ thống KBNN cấp tỉnh, huyện đã đánh dấu bước đột phá quan trọng trong công cuộc cải cách, đổi mới của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Từ đó, nhiệm vụ quản lý NSNN được chuyển giao từ Ngân hàng Nhà nước về KBNN, Bộ Tài chính thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Ngân hàng Nhà nước từng bước tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, đồng thời tách bạch rõ với chức năng kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại.

Với mục tiêu: tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Nâng cao rõ rệt hiệu quả của sức cạnh

Đỗ Thu Hà - Lớp Tài chính công 44        37          GVHD – TS. Hoàng Xuừn Quế

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây

  Đăng bởi: khoviyeu_012001 Số trang: 82

Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 1549
⬇ Lượt tải: 18

download now Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

  Đăng bởi: cophieuvip Số trang: | Số trang: 64

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Lượt xem: 524
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua KBNN Sầm Sơn

 • Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân

  Đăng bởi: thuong_hoang72 Số trang: | Số trang: 62

Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Lượt xem: 598
⬇ Lượt tải: 19

download now Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân

 • Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân 1

  Đăng bởi: hoaphujsc Số trang: | Số trang: 62

Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân 1

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Lượt xem: 823
⬇ Lượt tải: 18

download now Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN ở KBNN quận Thanh Xuân 1

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

  Đăng bởi: lephuonglyibst Số trang: | Số trang: 64

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Lượt xem: 34
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua KBNN Sầm Sơn 1

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

  Đăng bởi: littleheo2910 Số trang: | Số trang: 64

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường ...

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Lượt xem: 356
⬇ Lượt tải: 19

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của NSNN qua KBNN Sầm Sơn 1

 • Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại ...

  Đăng bởi: dinhdai833112 Số trang: | Số trang: 73

Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 390
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB tại KBNN Tây Hồ thời gian qua

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN qua ...

  Đăng bởi: Huongnguyenneu Số trang: | Số trang: 53

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN qua ...

📎 Số trang: | Số trang: 53
👁 Lượt xem: 278
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN qua KBNN Kiến Thụy 1

Kinh tế Tài chính công
Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây Thu và chi NSNN là hai nội dung kinh tế quan trọng hình thành nên quỹ ngân sách quốc gia. Cơ cấu các khoản thu NSNN - luôn gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và quyền lực chính trị của Nhà nước, sự tồn tại và phát triển của Nhà nước là điều kiện xuất docx Đăng bởi
5 stars - 85242 reviews
Thông tin tài liệu 82 trang Đăng bởi: khoviyeu_012001 - 29/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Tây