Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh ...

  Đăng bởi ducdinh91
  Số trang: 223

Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh ... Đăng bởi ducdinh91

📎 Số trang: 223
👁 Xem: 131
⬇ Tải: 5

download now Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ...

  Đăng bởi Namnv1
  Số trang: 181

Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ... Đăng bởi Namnv1

📎 Số trang: 181
👁 Xem: 365
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA tại Việt Nam 1

 • Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam

  Đăng bởi nguyenlinhk55
  Số trang: 172

Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam Đăng bởi nguyenlinhk55

📎 Số trang: 172
👁 Xem: 450
⬇ Tải: 17

download now Đổi mới quản lý thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam

 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ...

  Đăng bởi liemdt1
  Số trang: 161

Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ... Đăng bởi liemdt1

📎 Số trang: 161
👁 Xem: 204
⬇ Tải: 16

download now Hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA tại Việt Nam 1

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng ...

  Đăng bởi thuongcrom
  Số trang: 154

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng ... Đăng bởi thuongcrom

📎 Số trang: 154
👁 Xem: 436
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Ninh Bình

 • Hoàn thiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh qua Kho bạc ...

  Đăng bởi bnvuvkx
  Số trang: 149

Hoàn thiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh qua Kho bạc ... Đăng bởi bnvuvkx

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 20

download now Hoàn thiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh qua Kho bạc nhà nước Tỉnh Nam Định

 • Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ...

  Đăng bởi toan2te81
  Số trang: 135

Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ ... Đăng bởi toan2te81

📎 Số trang: 135
👁 Xem: 153
⬇ Tải: 3

download now Hoàn thiện Kiểm tra chi ngân sách nhà nước do Sở Tài chính Nghệ An thực hiện

 • Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho ...

  Đăng bởi chuonchuonsat36
  Số trang: 134

Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho ... Đăng bởi chuonchuonsat36

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 124
⬇ Tải: 9

download now Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 1

 • Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ...

  Đăng bởi pmtuan99
  Số trang: 133

Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ... Đăng bởi pmtuan99

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 126
⬇ Tải: 9

download now Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thực trạng và giải pháp

 • Lộ trình và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện cải cách ...

  Đăng bởi quachtrieuphong283
  Số trang: 132

Lộ trình và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện cải cách ... Đăng bởi quachtrieuphong283

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 129
⬇ Tải: 13

download now Lộ trình và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện cải cách thuế đến năm 2020

 • Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho ...

  Đăng bởi huybq
  Số trang: 131

Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho ... Đăng bởi huybq

📎 Số trang: 131
👁 Xem: 496
⬇ Tải: 16

download now Giải quyết khủng hoảng nợ công của EU Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính trong quản lý vốn đầu ...

  Đăng bởi vanthuy1981
  Số trang: 129

Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính trong quản lý vốn đầu ... Đăng bởi vanthuy1981

📎 Số trang: 129
👁 Xem: 129
⬇ Tải: 6

download now Giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính trong quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội

 • Hoàn thiện xếp hạng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín ...

  Đăng bởi ttb2970
  Số trang: 126

Hoàn thiện xếp hạng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín ... Đăng bởi ttb2970

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 159
⬇ Tải: 6

download now Hoàn thiện xếp hạng doanh nghiệp tại Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ...

  Đăng bởi tyubmh
  Số trang: 124

Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế ... Đăng bởi tyubmh

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 124
⬇ Tải: 4

download now Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế Thực trạng và giải pháp

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT