Tìm tài liệu

 

Công tác lưu trữ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Xem: 618
Tải: 17

Đăng bởi: sonnsi2010

Thực trạng và giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá ...

📎 Số trang: | Số trang: 91
👁 Xem: 453
Tải: 16

Đăng bởi: ngoclinh_200x

Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 1490
Tải: 20

Đăng bởi: chienphamkt

Thực trạng năng lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Xem: 525
Tải: 16

Đăng bởi: lavender3011

Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị 1

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Xem: 482
Tải: 16

Đăng bởi: champsct

Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 670
Tải: 17

Đăng bởi: motnguoicodon22

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Xem: 599
Tải: 16

Đăng bởi: gaudo123321

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 62
👁 Xem: 518
Tải: 16

Đăng bởi: lighthouse1810

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: newuno_cofer

Một số giải pháp nhằm đổi mới và từng bước hoàn thiện công tác ...

📎 Số trang: | Số trang: 59
👁 Xem: 553
Tải: 16

Đăng bởi: quachngocluu

Thực trạng tình hình công tác quản lý văn bản đi của cơ quan

📎 Số trang: | Số trang: 54
👁 Xem: 839
Tải: 19

Đăng bởi: hakimquan08

ứng dụng Word trong công tác soạn thảo văn bản

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Xem: 666
Tải: 16

Đăng bởi: seaurchin115

Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tuyển dụng nguồn nhân sự tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Xem: 543
Tải: 17

Đăng bởi: makelove636

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Sở ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Xem: 523
Tải: 18

Đăng bởi: hongdinh89

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư Lưu trữ ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Xem: 580
Tải: 16

Đăng bởi: kienphong2000

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Thuc trang cong tac van phong tai Cong ty Apatit Viet Nam

Thực trạng công tác văn phòng tại Công ty ...

Đăng bởi: women_in_love80

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 3921
Lượt tải: 25

Nghiep vu van phong tai UBND huyen Loc Binh

Nghiệp vụ văn phòng tại UBND huyện Lộc Bình

Đăng bởi: xuansinh_tkhd

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 2895
Lượt tải: 21

Tim hieu cong tac to chuc Hoi nghi

Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị

Đăng bởi: chienphamkt

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 1490
Lượt tải: 20