Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Công tác lưu trữ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực ...

  Đăng bởi sonnsi2010
  Số trang: 103

Công tác lưu trữ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực ... Đăng bởi sonnsi2010

📎 Số trang: 103
👁 Xem: 593
⬇ Tải: 17

download now Công tác lưu trữ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp

 • Thực trạng và giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá ...

  Đăng bởi ngoclinh_200x
  Số trang: 91

Thực trạng và giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá ... Đăng bởi ngoclinh_200x

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 423
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam thời hội nhập

 • Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị

  Đăng bởi chienphamkt
  Số trang: 90

Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị Đăng bởi chienphamkt

📎 Số trang: 90
👁 Xem: 1445
⬇ Tải: 20

download now Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị

 • Thực trạng năng lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thị ...

  Đăng bởi lavender3011
  Số trang: 88

Thực trạng năng lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thị ... Đăng bởi lavender3011

📎 Số trang: 88
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng năng lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thị trường nông thôn

 • Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị 1

  Đăng bởi champsct
  Số trang: 86

Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị 1 Đăng bởi champsct

📎 Số trang: 86
👁 Xem: 458
⬇ Tải: 16

download now Tìm hiểu công tác tổ chức Hội nghị 1

 • Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động ...

  Đăng bởi motnguoicodon22
  Số trang: 68

Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động ... Đăng bởi motnguoicodon22

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 643
⬇ Tải: 17

download now Công tác quản trị văn phòng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

 • Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

  Đăng bởi gaudo123321
  Số trang: 62

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ... Đăng bởi gaudo123321

📎 Số trang: 62
👁 Xem: 567
⬇ Tải: 16

download now Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch tỉnh Phú Thọ

 • Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

  Đăng bởi lighthouse1810
  Số trang: 62

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ... Đăng bởi lighthouse1810

📎 Số trang: 62
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch tỉnh Phú Thọ 1

 • Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ...

  Đăng bởi newuno_cofer
  Số trang: 59

Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch ... Đăng bởi newuno_cofer

📎 Số trang: 59
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn phòng tại Sở Thương mại Du lịch tỉnh Phú Thọ 1

 • Một số giải pháp nhằm đổi mới và từng bước hoàn thiện công tác ...

  Đăng bởi quachngocluu
  Số trang: 59

Một số giải pháp nhằm đổi mới và từng bước hoàn thiện công tác ... Đăng bởi quachngocluu

📎 Số trang: 59
👁 Xem: 521
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằm đổi mới và từng bước hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng Công ty cổ phần vận tải và thương mại

 • Thực trạng tình hình công tác quản lý văn bản đi của cơ quan

  Đăng bởi hakimquan08
  Số trang: 54

Thực trạng tình hình công tác quản lý văn bản đi của cơ quan Đăng bởi hakimquan08

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 794
⬇ Tải: 19

download now Thực trạng tình hình công tác quản lý văn bản đi của cơ quan

 • ứng dụng Word trong công tác soạn thảo văn bản

  Đăng bởi seaurchin115
  Số trang: 52

ứng dụng Word trong công tác soạn thảo văn bản Đăng bởi seaurchin115

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 624
⬇ Tải: 16

download now ứng dụng Word trong công tác soạn thảo văn bản

 • Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tuyển dụng nguồn nhân sự tại ...

  Đăng bởi makelove636
  Số trang: 49

Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tuyển dụng nguồn nhân sự tại ... Đăng bởi makelove636

📎 Số trang: 49
👁 Xem: 511
⬇ Tải: 17

download now Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa tuyển dụng nguồn nhân sự tại văn phòng cơ quan TƯ Đoàn

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Sở ...

  Đăng bởi hongdinh89
  Số trang: 48

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Sở ... Đăng bởi hongdinh89

📎 Số trang: 48
👁 Xem: 493
⬇ Tải: 18

download now Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Hải Dương

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT