Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Nghiên cứu các giải pháp để phân loại áp mã chính xác và thống ...

  Đăng bởi lanhhan
  Số trang: 211

Nghiên cứu các giải pháp để phân loại áp mã chính xác và thống ... Đăng bởi lanhhan

📎 Số trang: 211
👁 Xem: 130
⬇ Tải: 2

download now Nghiên cứu các giải pháp để phân loại áp mã chính xác và thống nhất hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam

 • Đầu tư trực tiếp của các nước ASEAN vào Việt nam thực trạng và ...

  Đăng bởi miss_ngan_an
  Số trang: 451

Đầu tư trực tiếp của các nước ASEAN vào Việt nam thực trạng và ... Đăng bởi miss_ngan_an

📎 Số trang: 451
👁 Xem: 484
⬇ Tải: 16

download now Đầu tư trực tiếp của các nước ASEAN vào Việt nam thực trạng và triển vọng

 • Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá ...

  Đăng bởi hudhta
  Số trang: 152

Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá ... Đăng bởi hudhta

📎 Số trang: 152
👁 Xem: 609
⬇ Tải: 16

download now Đổi mới chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

 • Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty Cho thuê Tài ...

  Đăng bởi sontranstar
  Số trang: 96

Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty Cho thuê Tài ... Đăng bởi sontranstar

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 498
⬇ Tải: 16

download now Phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam

 • Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và ...

  Đăng bởi dungnt154
  Số trang: 92

Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và ... Đăng bởi dungnt154

📎 Số trang: 92
👁 Xem: 426
⬇ Tải: 16

download now Phát triển xuất khẩu chè của các tỉnh và thành phố thực trạng và giải pháp

 • Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản của công ...

  Đăng bởi trinhvugiahan
  Số trang: 83

Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản của công ... Đăng bởi trinhvugiahan

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 446
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Liên ...

  Đăng bởi gerradvn
  Số trang: 142

Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Liên ... Đăng bởi gerradvn

📎 Số trang: 142
👁 Xem: 410
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

 • Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng ...

  Đăng bởi vn0913585886
  Số trang: 141

Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng ... Đăng bởi vn0913585886

📎 Số trang: 141
👁 Xem: 429
⬇ Tải: 16

download now Tự do hóa trong EU và khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hoá Việt Nam

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi vipsanck
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi vipsanck

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 430
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam

 • Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ...

  Đăng bởi di_tim_so_do_2004
  Số trang: 140

Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy ... Đăng bởi di_tim_so_do_2004

📎 Số trang: 140
👁 Xem: 455
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam 1

 • Nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngân hàng của VPBank trên thị ...

  Đăng bởi datrmit
  Số trang: 133

Nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngân hàng của VPBank trên thị ... Đăng bởi datrmit

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 454
⬇ Tải: 16

download now Nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngân hàng của VPBank trên thị trường Việt Nam trong điều kiện VN là thành viên chính thức của WTO

 • Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Đăng bởi thuhuongcka
  Số trang: 133

Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam Đăng bởi thuhuongcka

📎 Số trang: 133
👁 Xem: 364
⬇ Tải: 16

download now Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

 • Một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Công ty ...

  Đăng bởi nguyennhovinhphuc
  Số trang: 132

Một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Công ty ... Đăng bởi nguyennhovinhphuc

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 410
⬇ Tải: 16

download now Một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm của Công ty may Thăng Long vào thị trường Mỹ

 • Tăng cường thu hút và triển khai các dự án FDI trong lĩnh vực ...

  Đăng bởi dovietphuong3009
  Số trang: 130

Tăng cường thu hút và triển khai các dự án FDI trong lĩnh vực ... Đăng bởi dovietphuong3009

📎 Số trang: 130
👁 Xem: 672
⬇ Tải: 16

download now Tăng cường thu hút và triển khai các dự án FDI trong lĩnh vực Ngân hàng – tài chính của Việt Nam trong điều kiện mới

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT