Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà

Loại file: pdf, docx | Số trang: 41 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: hoangnt

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượng vốn nhất định. Việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm hai phần: vốn lưu động và vốn cố định. Mỗi loại vốn có vai trò khác nhau,vốn lưu động giữ một vị trí quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thanh toán cũng như quyết định phần lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động được coi là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp bởi do đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn liền với chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Nền kinh tế thị trường đi kèm với cạnh tranh gay gắt, khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục phấn đấu ở mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của vốn lưu động có thể thấy việc xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động và công tác quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả là rất cần thiết.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                    CHUYấN ĐỀ TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NGHIấN CỨU ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VỐN LƯU ĐỘNG

 

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA NGHIấN CỨU ĐỀ TÀI

-  Dưới góc độ lý thuyết

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượng vốn nhất định. Việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm hai phần: vốn lưu động và vốn cố định. Mỗi loại vốn có vai trò khác nhau, vốn lưu động giữ một vị trí quan trọng trong việc đảm bảo khả năng thanh toán cũng như quyết định phần lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn lưu động được coi là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp bởi do đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn liền với chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Nền kinh tế thị trường đi kèm với cạnh tranh gay gắt, khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục phấn đấu ở mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sử dụng vốn lưu động sao cho có hiệu quả, giảm chi phí, hạ giá thành, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của vốn lưu động có thể thấy việc xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động và công tác quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả là rất cần thiết.

-  Dưới góc độ thực tiễn

SINH VIẾN: VŨ THỊ TƯƠI                                   LỚP: K4- HK1D

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị tài chính
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượng vốn nhất định. Việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. docx Đăng bởi
5 stars - 265 reviews
Thông tin tài liệu 41 trang Đăng bởi: hoangnt - 01/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tùng Hà