Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM

Loại file: pdf, docx | Số trang: 30 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 125 Kb | Thành viên upload: labo_nhakhoa

Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.

Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược nhất giữa các tổ chức là sự cạnh tranh về con người. Cho nên nguồn nhân lực đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi tổ chức của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế là trình độ quản lý của

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 47380
Lượt tải: 226
Số trang: 30
Kích thước: 125 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề án môn học

 

MỤC LỤC

LỜI NểI ĐẦU              3

CHƯƠNG I              4

NHỮNG VẤNĐỀ CƠ BẢN V QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY              4

1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực:              4

       1.1.Khái niệm nguồn nhân lực :              4

1. 2.Khái nim qun lý ngun nhân lc:              4

2.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực:              5

3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực              7

4. Nội dung của quản lý nguồn nhân lực:              7

4. 1. Lập chiến lược nguồn nhân lực :              8

4. 1. 1. Khái niệm về chiến lược nguồn nhân lực:              8

4. 1. 2. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực:              8

4. 2. Công tác định biên trong quản lý nguồn nhân lực:              9

4. 2. 1. Công tác tuyển mộ nguồn nhân lực:              9

4. 2. 2. Công tác hũa nhập người lao động:              10

4. 2. 3. Công tác lưu chuyển nguồn nhân lực:              10

4. 3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:              11

4.4. Công tác về tiền lương cho người lao động:              13

4. 5 Chế độ phúc lợi cho người lao động:              14

CHƯƠNG II              15

THỰC TRẠNG QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI              15

CễNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK VIỆT NAM              15

1. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk              15

1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk              15

1.2. Các ngành nghề kinh doanh :              17

1. 3. Cơ cấu bộ máy công ty              18

1. 3.1. Mô hình tổ chức công ty              18

1. 3.2. Nhiệm vụ của phòng nhân sự              18

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây:              19

1. 5. Thực trạng nguồn nhân lực trong Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk              19

2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk              20

2.1. Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực              20

2. 2. Thực trạng hoạt động định biên trong Công Ty Sữa Vinamilk              21

2.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công Ty Sữa ViNaMilk              22

2.4. Chính sách đãi ngộ đối với người lao động              23

2.5. Chính sách tiền lương của Công Ty Sữa ViNaMilk              23

3. Đánh giá chung về công tác Quản lý nguồn nhân lực tại công ty sửa Vinamilk:              24

3. 1 Những ưu điểm:              24

3. 2 Những hạn chế:              26

CHƯƠNG III              26

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CễNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK.              26

1. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty              26

2. Xõy dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý              27

KẾT LUẬN              28

Nguyễn Đức Dương - Lớp: Quản lý Kinh tế QN 49

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: labo_nhakhoa
Số trang: 30
Lượt xem: 47380
Lượt tải: 226
download now Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: manhtuan_0123 | Số trang: 30
Lượt xem: 31
Lượt tải: 16
download now Quản lý nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần sữa vinamilk Việt Nam 1
Đăng bởi: hung_hau1308 | Số trang: 30
Lượt xem: 2374
Lượt tải: 23
download now Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk Việt Nam 1
Đăng bởi: quantd | Số trang: 54
Lượt xem: 287
Lượt tải: 17
download now Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Phú Thành
Đăng bởi: asdfasadsfsad | Số trang: 54
Lượt xem: 431
Lượt tải: 17
download now Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Phú Thành
Đăng bởi: hoangau_win | Số trang: 70
Lượt xem: 56
Lượt tải: 9
download now Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
Đăng bởi: kuti2468 | Số trang: 70
Lượt xem: 70
Lượt tải: 9
download now Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn 1
Đăng bởi: hungquanvn | Số trang: 58
Lượt xem: 273
Lượt tải: 17
download now Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Kinh tế Quản trị nhân lực
Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ other Đăng bởi
5 stars - 55390 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: labo_nhakhoa - 14/12/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM