Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng trong tổ chức

Loại file: pdf, docx | Số trang: 21 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 133 Kb | Thành viên upload: cophieuvinaconex

Thực tiễn điều kiện xây dựng, phát triển của các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường cho thấy để tồn tại, xây dựng và phát triển bền vững thì các tổ chức doanh nghiệp đó đã tổ chức tốt các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực. Trong đó công tác tuyển dụng là một trong những yếu tố mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm bở vì quá trình tuyển dụng tốt giúp cho tổ chức có được những nhân tài, tuyển được những người phù hợp nhất với công việc, giảm được chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực, và các rủi ro trong công việc, giúp cho chúng ta giải quyết về vấn đề con người, nhằm làm cho tổ chức hoạt động có hiệu quả đạt được mục tiêu tổ chức. Bởi vậy "Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức".

Chương I - Cơ sở lý thuyết về tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

Chương II – Tuyển dụng là hoạt động then chốt trong quản trị nguồn nhân lực

Chương III - Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng trong tổ chức

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 133 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề án môn học                                                              GVHD: PGS. TS Vũ Thị Mai

LỜI NểI ĐẦU

I.  GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Thực tiễn điều kiện xây dựng, phát triển của các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường cho thấy để tồn tại, xây dựng và phát triển bền vững thì các tổ chức doanh nghiệp đó đã tổ chức tốt các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực. Trong đó công tác tuyển dụng là một trong những yếu tố mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải quan tâm bở vì quá trình tuyển dụng tốt giúp cho tổ chức có được những nhân tài, tuyển được những người phù hợp nhất với công việc, giảm được chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực, và các rủi ro trong công việc, giúpcho chúng ta giải quyếtvề vấn đềcon người, nhằm làm cho tổ chức hoạt động có hiệu quả đạt được mục tiêu tổ chức. Bởi vậy" Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức".

II. Lí DO CHỌN ĐỀ TÀI

Là một người con của ngôi nhà Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực em muốn tìm hiểu sâu hơn về công tác tuyển dụng để có thể trang bị thêm kiến thức chuyên ngành giúp cho em có được kiến thức phục vụ cho quá trình học tập, và trong suất quá trình làm việc của em sau này.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIấN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu tuyển dụng nhân lực trong tổ chức.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tuyển dụng và các ví dụ thực tiến ở các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động ở Việt Nam để chứng minh cho cơ sở lý thuyết tuyển dụng.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU

SV: Đinh Thế Anh                                            22                          Lớp: QTNL – KV19

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị nhân lực
Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng trong tổ chức Thực tiễn điều kiện xây dựng, phát triển của các doanh nghiệp hiện nay trên thị trường cho thấy để tồn tại, xây dựng và phát triển bền vững thì các tổ chức doanh nghiệp đó đã tổ chức tốt các hoạt động chủ yếu của quản trị nhân lực. Trong đó công docx Đăng bởi
5 stars - 55380 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: cophieuvinaconex - 11/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng trong tổ chức