Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngân Hà

Loại file: pdf, docx | Số trang: 64 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 604 Kb | Thành viên upload: ubee2203

để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải quản lý lao động cho phù hợp giữa khả năng nhiệm vụ trách nhiệm khi phân công lao động, để tạo ra một lực lượng cho phù hợp cả về số lượng và chất lượng, cũng như nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc, để từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó ta thấy được vai trò quản lý lao động và việc khắc phục những hạn chế trong quá trình sử dụng lao động là việc cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Điều đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải có một hệ thống phân tích thông tin kinh tế, phân tích thống kê tình hình sử dụng lao động một cách khoa học hợp lý làm rõ chất lượng lao động các điểm mạnh điểm yếu, các tiềm năng cần khai thác... Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở doanh nghiệp.

Không phải là trường hợp ngoại lệ, tình hình sử dụng lao động tại công ty cổ phần đầu tư Xây Dựng Ngân Hà cũng đang gặp nhiều khó khăn, còn không ít những tồn tại cần giải quyết. Số lượng lao động giảm xuống gây khó khăng trong công tác quản lý và sử dụng lao động, gây tâm lý không ổn định cho người lao động, ảnh hưởng tới việc tăng nă

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 604 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp              33              Trường Đại học Thương Mại

 

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN NGHIấN CỨU ĐỀ TÀI VỀ THỐNG Kấ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHỆP

1. 1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được về nền kinh tế, hiện nay đang nổi lên vấn đề nguồn nhân lực. Đặc biệt năm 2006 đánh dấu một sự kiện quan trọng, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại WTO. Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn coi con người là động lực trung tâm, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Do đó lao động là yếu tố có vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Phù hợp với điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay. Thực tế cho thấy sự giàu có của xã hội không chỉ phụ thuộc tài nguyên thiên nhiên, các nước đó trang bị cơ sở vật chất cho nền kinh tế mà cò phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố con người. Song việc sử dụng lao động trong các doanh nghiệp như thế nào cho hợp lý là điều không dễ. Bởi thực tế cho thấy các doanh nghiệp nước ta nói chung vẫn còn để lãng phí nguồn lao động và chưa phát huy khai thác triệt để tiềm năng của người lao động. Do đó để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải quản lý lao động cho phù hợp giữa khả năng nhiệm vụ trách nhiệm khi phân công lao động, để tạo ra một lực lượng cho phù hợp cả về số lượng và chất lượng, cũng như nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc, để từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó ta thấy được vai trò quản lý lao động và việc khắc phục những hạn chế trong quá trình sử dụng lao động là việc cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Điều đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải có một hệ thống phân tích thông tin kinh tế, phân tích thống kê tình hình sử dụng lao động một cách khoa học

Sinh viên: Cao Thị HoàiLớp: HK1BLớp: HK1B                            Lớp: HK1B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị nhân lực
Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngân Hà để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải quản lý lao động cho phù hợp giữa khả năng nhiệm vụ trách nhiệm khi phân công lao động, để tạo ra một lực lượng cho phù hợp cả về số lượng và chất lượng, cũng như nâng cao năng docx Đăng bởi
5 stars - 24467 reviews
Thông tin tài liệu 64 trang Đăng bởi: ubee2203 - 09/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngân Hà