Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện ...

  Đăng bởi thangnguyenviet85
  Số trang: 210

Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện ... Đăng bởi thangnguyenviet85

📎 Số trang: 210
👁 Xem: 565
⬇ Tải: 16

download now Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta Đặc điểm và xu hướng phát triển

 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam ...

  Đăng bởi ctytrieudo
  Số trang: 202

Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam ... Đăng bởi ctytrieudo

📎 Số trang: 202
👁 Xem: 710
⬇ Tải: 16

download now Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam hiện nay

 • Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện ...

  Đăng bởi chienthang1204
  Số trang: 188

Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện ... Đăng bởi chienthang1204

📎 Số trang: 188
👁 Xem: 624
⬇ Tải: 17

download now Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay

 • Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực ...

  Đăng bởi khong_quen_vi_qua_y3u
  Số trang: 160

Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực ... Đăng bởi khong_quen_vi_qua_y3u

📎 Số trang: 160
👁 Xem: 155
⬇ Tải: 10

download now Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực tiễn và giải pháp

 • Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất công ...

  Đăng bởi thaivanxuan
  Số trang: 9

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất công ... Đăng bởi thaivanxuan

📎 Số trang: 9
👁 Xem: 615
⬇ Tải: 17

download now Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh hội nhập

 • Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong Công ...

  Đăng bởi quynhv2
  Số trang: 264

Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong Công ... Đăng bởi quynhv2

📎 Số trang: 264
👁 Xem: 124
⬇ Tải: 9

download now Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong Công nghiệp Điện lực Việt Nam

 • Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung ...

  Đăng bởi minh_baby_2006
  Số trang: 159

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung ... Đăng bởi minh_baby_2006

📎 Số trang: 159
👁 Xem: 437
⬇ Tải: 16

download now Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung tâm Đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam

 • Hoàn thiện công tác đào tạo Thuyền viên tại công ty cổ phần vận ...

  Đăng bởi tenerife8x
  Số trang: 149

Hoàn thiện công tác đào tạo Thuyền viên tại công ty cổ phần vận ... Đăng bởi tenerife8x

📎 Số trang: 149
👁 Xem: 195
⬇ Tải: 14

download now Hoàn thiện công tác đào tạo Thuyền viên tại công ty cổ phần vận tải biển bắc

 • Hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Tổng ...

  Đăng bởi thanhbinh1302
  Số trang: 145

Hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Tổng ... Đăng bởi thanhbinh1302

📎 Số trang: 145
👁 Xem: 513
⬇ Tải: 22

download now Hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Tổng Công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp ...

  Đăng bởi tien_cao299
  Số trang: 134

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp ... Đăng bởi tien_cao299

📎 Số trang: 134
👁 Xem: 613
⬇ Tải: 17

download now Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thanh Hóa 1

 • Tổ chức cơ sở đảng nông thôn với việc ổn định chính trị - xã hội ...

  Đăng bởi bichnhacquan
  Số trang: 126

Tổ chức cơ sở đảng nông thôn với việc ổn định chính trị - xã hội ... Đăng bởi bichnhacquan

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 543
⬇ Tải: 16

download now Tổ chức cơ sở đảng nông thôn với việc ổn định chính trị - xã hội ở Kon Tum hiện nay

 • Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho ...

  Đăng bởi binhminh08
  Số trang: 126

Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho ... Đăng bởi binhminh08

📎 Số trang: 126
👁 Xem: 710
⬇ Tải: 16

download now Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho các DNVVN ở Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

  Đăng bởi vn_68
  Số trang: 125

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình Đăng bởi vn_68

📎 Số trang: 125
👁 Xem: 1556
⬇ Tải: 24

download now Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

 • Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ...

  Đăng bởi tri197966
  Số trang: 124

Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ... Đăng bởi tri197966

📎 Số trang: 124
👁 Xem: 544
⬇ Tải: 18

download now Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 1

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT