Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK ...

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 56

Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK ... Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 56
👁 Xem: 137
⬇ Tải: 13

download now Xúc tiến Mar hỗn hợp cho SP nước khoáng Vital của cty SXKD XNK Bình Minh tại khu vực phía Bắc

 • Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 56

Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 56
👁 Xem: 154
⬇ Tải: 2

download now Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy

 • Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 55

Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20 Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 123
⬇ Tải: 4

download now Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20

 • Hoàn thiện công tác tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty cổ ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 55

Hoàn thiện công tác tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty cổ ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 156
⬇ Tải: 12

download now Hoàn thiện công tác tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty cổ phần đông ấn trong thời gian tới

 • Kế họach marketing nhằm tăng thị phần cho Công ty cổ phần đầu tư ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 55

Kế họach marketing nhằm tăng thị phần cho Công ty cổ phần đầu tư ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 55
👁 Xem: 137
⬇ Tải: 9

download now Kế họach marketing nhằm tăng thị phần cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Á.

 • Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện mạng lưới bán hàng của ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 54

Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện mạng lưới bán hàng của ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 165
⬇ Tải: 13

download now Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện mạng lưới bán hàng của công ty TNHH TM & DV Hồng Đức"

 • Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu ...

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 54

Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu ... Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 161
⬇ Tải: 11

download now Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH C

 • KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 54

KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 54
👁 Xem: 183
⬇ Tải: 8

download now KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)

 • Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 53

Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 140
⬇ Tải: 11

download now Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 53

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 165
⬇ Tải: 7

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị

 • “Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Á”

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 53

“Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Á” Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 138
⬇ Tải: 14

download now “Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Á”

 • Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 53

Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 53
👁 Xem: 45
⬇ Tải: 8

download now Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty CPTM và KT ứng dụng

 • Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần ...

  Đăng bởi dongka201
  Số trang: 52

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần ... Đăng bởi dongka201

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 135
⬇ Tải: 2

download now Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần thương mại Hoa Nam

 • Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 52

Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 52
👁 Xem: 127
⬇ Tải: 3

download now Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT