Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Đẩy mạnh hoạt động marketing ở Công ty Liên doanh Toyota Giải ...

  Đăng bởi cnkdzj
  Số trang: 69

Đẩy mạnh hoạt động marketing ở Công ty Liên doanh Toyota Giải ... Đăng bởi cnkdzj

📎 Số trang: 69
👁 Xem: 96
⬇ Tải: 9

download now Đẩy mạnh hoạt động marketing ở Công ty Liên doanh Toyota Giải phóng

 • “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cói huyện Kim Sơn - ...

  Đăng bởi phanvu0608
  Số trang: 68

“Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cói huyện Kim Sơn - ... Đăng bởi phanvu0608

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 216
⬇ Tải: 16

download now “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cói huyện Kim Sơn - Ninh Bình”

 • Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 68

Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 131
⬇ Tải: 5

download now Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội

 • QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV ...

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 68

QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV ... Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 110
⬇ Tải: 1

download now QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 68

Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 151
⬇ Tải: 3

download now Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty Sơn tổng hợp HN

 • Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 68

Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 68
👁 Xem: 93
⬇ Tải: 7

download now Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc

 • Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh ...

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 67

Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh ... Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 104
⬇ Tải: 9

download now Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI)

 • Hoạt động quảng cáo của trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát ...

  Đăng bởi cnkdzj
  Số trang: 67

Hoạt động quảng cáo của trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát ... Đăng bởi cnkdzj

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 19
⬇ Tải: 10

download now Hoạt động quảng cáo của trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp

 • Phát triển thị trường của Công ty TNHH phát triển công nghiệp và ...

  Đăng bởi cnkdzj
  Số trang: 67

Phát triển thị trường của Công ty TNHH phát triển công nghiệp và ... Đăng bởi cnkdzj

📎 Số trang: 67
👁 Xem: 91
⬇ Tải: 8

download now Phát triển thị trường của Công ty TNHH phát triển công nghiệp và thương mại Tân Phúc - Thực trạng và giải pháp Marketing

 • Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 66

Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 127
⬇ Tải: 2

download now Phát triển TT XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty BAROTEX

 • Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN

  Đăng bởi HANGOCANH74
  Số trang: 66

Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN Đăng bởi HANGOCANH74

📎 Số trang: 66
👁 Xem: 131
⬇ Tải: 4

download now Mở rộng thị phần chè trong nước của Tổng cty chè VN

 • Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không

  Đăng bởi julieheroine
  Số trang: 65

Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không Đăng bởi julieheroine

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 116
⬇ Tải: 8

download now Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không

 • Nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho hoạt động truyền ...

  Đăng bởi cnkdzj
  Số trang: 65

Nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho hoạt động truyền ... Đăng bởi cnkdzj

📎 Số trang: 65
👁 Xem: 104
⬇ Tải: 14

download now Nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho hoạt động truyền thông sản phẩm mới tại Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của ...

  Đăng bởi cnkdzj
  Số trang: 64

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của ... Đăng bởi cnkdzj

📎 Số trang: 64
👁 Xem: 112
⬇ Tải: 10

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ quảng cáo của Công ty Quảng cáo và Hội chợ Quốc tế Hà Nội (HADIFA)

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT