Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 5 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 32 Kb | Thành viên upload: redsun1126

Động cơ là nhu cầu con người đạt cường độ cao, mong muốn được thỏa mãn rất lớn, tạo thành áp lực buộc con người phải hành động. Chỉ có thể hiểu động cơ khi nắm bắt được nhu cầu thầm kín của con người. Khi nhu cầu trở thành động cơ, hành động của con người mang tính hướng đích, có mục tiêu. Các kích thích và quá trình nhận thức đóng vai trò là những tác nhân làm tăng hoặc giảm, thậm chí loại bỏ áp lực của động cơ

I. Mục tiêu nghiên cứu

II. Khái quát về động cơ

III. Phân loại động cơ mua hàng

IV. Ứng dụng marketing khi nghiên cứu động cơ mua hàng

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 32 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

I.                    Mục tiờu nghiờn cứu :

-          Tìm hiu v đng cơ mua hàng ca khỏch hàng

-          Phừn loi đng cơ đ marketing có th tỏc đng nhm khơi gi đng cơ hiu qu nht

-          Tìm ra cách thc có hiu qu nht nhm khơi gi đng cơ, biến đng cơ thành hành đng mua hàng

II.                 Khỏi quỏt về động cơ

1.      Khỏi niệm :

-          … là thut ng chung cho tt c các quá trình có dính líu ti vic khi s, hưng ti và duy trì các hot đng th lc và từm lý

-          đng lc bờn trong mi cá nhân thúc đy h hành đng. Đng lc này đưc sn sinh bi trng thỏi căng thng do nhu cu chưa đưc tha món

-          … (hay s thôi thúc) là nhu cu đó tr nờn bc thiết buc con ngưi phi hành đng đ tho mãn nú

-          … là quá trình xen vào gia kích thích đu vào vi đỏp ng đu ra mt sinh vt

-          … là đng lc từm lý ni sinh gừy ra và duy trì hot đng ca cỏ nhừn khiến cho hot đng y din ra theo mc tiờu và phương hưng nht đnh

-          trng thỏi (đưc/ b) kích hot trong ni ti 1 cỏ nhừn dn đến hành vi - trc tiếp - đnh hưng - vào - mc tiờu…

2.      Bản chất của động cơ :

-          Đng cơ là nhu cu con ngưi đt cưng đ cao, mong mun đưc tha món rt ln, to thành ỏp lc buc con ngưi phi hành đng. Ch có th hiu đng cơ khi nm bt đưc nhu cu thm kín ca con ngưi

-          Khi nhu cu tr thành đng cơ, hành đng ca con ngưi mang tính hưng đích, có mc tiờu

-          Các kích thớch và quá trình nhn thc đóng vai trò là nhng tỏc nhừn làm tăng hoc gim, thm chí loi b ỏp lc ca đng cơ

-          Động cơ bao gồm 2 bộ phận cơ bản :

·         Cơ chế tạo ra năng lượng từ bên trong, là động lực thúc đẩy hành vi của con người

·         Lực lượng định hướng cho việc giải thoát năng lượng bản năng đó.

3.      Vai trò của động cơ :

-          Khi phỏt hành vi

-          Dn dt hành vi

-          Duy trì hành vi

-          Kích thích hành vi

-          Cng c hành vi

-          Chm dt hành vi

Quá trình động cơ :

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị marketing
Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng Động cơ là nhu cầu con người đạt cường độ cao, mong muốn được thỏa mãn rất lớn, tạo thành áp lực buộc con người phải hành động. Chỉ có thể hiểu động cơ khi nắm bắt được nhu cầu thầm kín của con người. Khi nhu cầu trở thành động cơ, hành động của docx Đăng bởi
5 stars - 44181 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: redsun1126 - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng