Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 34 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 256 Kb | Thành viên chia sẻ: dinhnt2010 | Sửa đổi lần cuối: 06/03/2012

Theo ông Ngô Trọng Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn Phát triển Thị trường Mancom, quảng cáo cực kỳ quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều con đường phù hợp cho các doanh nghiệp không đủ ngân sách tham gia cuộc chơi tốn kém. Lấy dẫn chứng từ thành công của Coca Cola, ông Thanh cho rằng “ Một yếu tố tuyệt vời để xây dựng thương hiệu và gia tăng tính cạnh tranh là kênh phân phối, ai nắm kênh phân phối người đó khống chế thị trường”.

Đề hiểu biết thêm về hệ thống kênh phân phối của Coca Cola giúp có thêm những kiến thức trong thực tiễn sau này, em đã lựa chọn đề tài: “ Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc”.

Bài viết gồm có 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về nước giải khát có gas

Phần 2: Hệ thống kênh phân phối của Coca Cola

Phần 3:Đánh giá và một số giải pháp cho hệ thống kênh phân phối của Coca Cola

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 256 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

ĐỀ ÁN MễN HỌC

                                          LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo dựng lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài lại khó khăn hơn nhiều. Các biện pháp về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bỏn… chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác dễ dàng và nhanh chóng làm theo. Việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bởi vì, kênh phân phối là một tập hợp các quan hệ bên ngoài giữa các doanh nghiệp độc lập trong kinh doanh. Tạo lập và phát triển hệ thống kênh phân phối đòi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền của, sức lực… nên các doanh nghiệp khác không dễ dàng làm theo.

Theo ông Ngô Trọng Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn Phát triển Thị trường Mancom, quảng cáo cực kỳ quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều con đường phù hợp cho các doanh nghiệp không đủ ngân sách tham gia cuộc chơi tốn kém. Lấy dẫn chứng từ thành công của Coca Cola, ông Thanh cho rằng “ Một yếu tố tuyệt vời để xây dựng thương hiệu và gia tăng tính cạnh tranh là kênh phân phối, ai nắm kênh phân phối người đó khống chế thị trường”.

Đề hiểu biết thêm về hệ thống kênh phân phối của Coca Cola giúp có thêm những kiến thức trong thực tiễn sau này, em đã lựa chọn đề tài: “ Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc”.

Bài viết gồm có 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về nước giải khát có gas

Phần 2: Hệ thống kênh phân phối của Coca Cola

Phần 3: Đánh giá và một số giải pháp cho hệ thống kênh phân phối của Coca Cola

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT Cể GAS

1.     Nhu cầu thị trường.  

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản trị marketing
Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc docx Đăng bởi
5 stars - 39141 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: dinhnt2010 - 06/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích hệ thống kênh phân phối của Coca Cola trên thị trường miền Bắc