Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình

Loại file: pdf, docx | Số trang: 95 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 583 Kb | Thành viên upload: bigbear13782

Sản phẩm bánh mì của bibica là sản phẩm mới, tuy mới được đầu tư dây chuyền sản xuất từ năm 2005, nhưng sản phẩm bánh mì hứa hẹn là một trong những sản phẩm quan trọng của công ty. Trong khi các sản phẩm bánh kẹo khác đã có thời gian dài trên thị trường, với kênh phân phối đã được bão hòa, thì với sản phẩm bánh mì, kênh phân phối lại có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chuyên đề “Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình”

phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối trong khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình (Từ nay gọi là khu vực nhà phân phối 127) với sản phẩm bánh mì, từ đó tìm kiếm những điểm mạnh – điểm yếu, các mâu thuẫn xung đột trong kênh. Trên cơ sở này, sẽ so sánh với các kênh phân phối tại các khu vực khác, sau đó rút ra những kết luận tổng quan cho việc phát triển kênh phân phối chung cho cả công ty.

Chương 1 : Tổng quan về Thị trường bánh mì

Chương 2 : Thực trạng tổ chức kênh phân phối truyền thống của công ty Bibica cho sản phẩm bánh mì tại khu vực 127

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1341
Lượt tải: 17
Số trang: 95
Kích thước: 583 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Chuyên đề thực tậpGVHD: TS Nguyễn Trung KiờnGVHD: TS Nguyễn Trung Kiên                            GVHD: TS Nguyễn Trung Kiên

MỤC LỤC

MỤC LỤC              1

MỤC LỤC BẢNG BIỂU              3

LỜI MỞ ĐẦU              4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BÁNH Mè              7

1.1. Sản phẩm bánh mì của Bibica              7

1.2. Tổng quan về thị trường bánh mì và một số đối thủ cạnh tranh              9

1.2.1. Tổng quan thị trường bánh mì              9

1.2.2. Một số đối thủ cạnh tranh              10

1.3. Thị trường bánh mì ở Hà Nội              12

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KấNH PHÂN PHỐI CỦA CễNG TY BIBICA CHO SẢN PHẨM BÁNH MỲ TẠI KHU VỰC NHÀ PHÂN PHỐI 127              14

2.1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hũa Bibica:              14

2.1.1. Quá trình hình thành              14

2.1.2. Chức năng hoạt động:              14

2.1.3. Quá trình phát triển              14

2.1.4. Các thành tựu              19

2.1.5. Kết quả sản xuất, kinh doanh              20

2.1.6. Thị phần của Bibica              24

2.2. Kênh phân phối khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình              25

2.2.1. Mô tả kênh              25

2. 2. 2. Các thành viên tham gia vào kênh phân phối              32

2. 3. Mâu thuẫn, xung đột trong kênh.              43

2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kênh phân phối khu vực Nhà phân phối 127.              44

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ              45

3.1. Đánh giá SWOT              45

3.2. Về phía công ty              46

3.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường              46

3.2.2. Chú trọng đổi mới công nghệ              49

3.2.3. Xây dựng văn hỳa công ty              52

3.2.4. Đào tạo nhân viên bán hàng              55

3.2.5. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh              59

3.2.6. Quảng cáo và truyền thông              59

3.2.7. Chú trọng tham gia vào các hoạt động xã hội              60

3.3. Đối với nhà phân phối, các cửa hàng đại lý              61

3.3.1. Xây dựng mối quan hệ gia đình              61

3.3.2. Sử dụng họ như một nhân viên              62

3.4. Đối với sản phẩm bánh mì              63

KẾT LUẬN              63

PHỤ LỤC              64

Điều XII: Báo cáo bán hàngBỏo cáo bán hàng Báo cáo bán hàng              83

Điều XIV: Chấm dứt hợp đồngChấm dứt hợp đồng Chấm dứt hợp đồng              84

Điều XV: Luật áp dụng và thẩm quyền tài phỏnLuật áp dụng và thẩm quyền tài phán Luật áp dụng và thẩm quyền tài phán              87

Điều XVI: Thời hạn hợp đồngThời hạn hợp đồng Thời hạn hợp đồng              87

Điều XVII : Điều khoản chungĐiều khoản chung Điều khoản chung              87

Điều XVIII: Các điều khoản thi hành khỏcCỏc điều khoản thi hành khác Các điều khoản thi hành khác              88

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH              88

Diễn giải (A)              89

1. Hoa hồng cố định              89

2. Hỗ trợ quản trị NPP (Trong đĩ hỗ trợ chi phí lm bo co l :0.25%)              89

3. Hỗ trợ CK thị trường              89

4. Hỗ trợ giao hàng              89

Tổng cộng              89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO              95

95

Trương Minh Cường                        Marketing 48BMarketing 48B                            Marketing 48B

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của ...

  Đăng bởi: bigbear13782 Số trang: 95

Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của ...

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 1341
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của ...

  Đăng bởi: do_minh_tuan_87 Số trang: | Số trang: 73

Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của ...

📎 Số trang: | Số trang: 73
👁 Lượt xem: 259
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của Công ty Bibica tại khu vực Hà Đông Thanh Xuân Đống Đa Ba Đình

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bánh tươi của công ty

  Đăng bởi: dkvn2009 Số trang: | Số trang: 60

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bánh tươi của công ty

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Lượt xem: 294
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bánh tươi của công ty

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

  Đăng bởi: harrybui18 Số trang: | Số trang: 48

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

  Đăng bởi: vanghoang96 Số trang: | Số trang: 48

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 308
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

  Đăng bởi: salgado106 Số trang: | Số trang: 48

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Lượt xem: 273
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà 1

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà

  Đăng bởi: dinh12378 Số trang: | Số trang: 37

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Lượt xem: 403
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà

 • Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty bánh kẹo hải hà

  Đăng bởi: hoangn_tran Số trang: | Số trang: 71

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty bánh kẹo hải hà

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 1223
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty bánh kẹo hải hà

Kinh tế Quản trị marketing
Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình Sản phẩm bánh mì của bibica là sản phẩm mới, tuy mới được đầu tư dây chuyền sản xuất từ năm 2005, nhưng sản phẩm bánh mì hứa hẹn là một trong những sản phẩm quan trọng của công ty. Trong khi các sản phẩm bánh kẹo khác đã có thời gian dài trên thị docx Đăng bởi
5 stars - 19733 reviews
Thông tin tài liệu 95 trang Đăng bởi: bigbear13782 - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện kênh phân phối truyền thống cho sản phẩm bánh mì của công ty Bibica tại khu vực Hà Đông – Thanh Xuân – Đống Đa – Ba Đình