Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Loại file: pdf, docx | Số trang: 7 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 38 Kb | Thành viên chia sẻ: daigiadays | Sửa đổi lần cuối: 19/01/2012

Như chúng ta đ• biết, Pháp luật và Đạo đức đều là những bộ phận của hình thái ý thức x• hội.Giữa chúng thường xuyên có những mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệt.

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của x• hội trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, pháp luật... thì mức độ đan xen, tác động qua lại giữa Pháp luật và đạo đức ngày càng có những sự ảnh hưởng lẫn nhau đúng như quan niệm của Đảng ta "Quản lý x• hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao đạo đức".

Đ• từ lâu, trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đ• hình thành các quan niệm khác nhau về vấn đề này. Đặc biệt là các nhà tư tưởng Phương đông, nổi bật lên đó là Khổng Tử - Đại diện cho trường phái Nho gia.Với tư tưởng Đức Trị - coi giáo dục quản lý x• hội, con người bằng đạo đức. Tất nhiên không phải là lấy đạo đức thay cho pháp luật, mà trong quá trình quản lý x• hội, con người phải có sự kết hợp giữa hai yếu tố Pháp luật và đạo đức. Song rất đáng tiếc rằng lâu nay ở chúng ta chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi.

Kết cấu đề tài:

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 38 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

BÀI TIỂU LUẬN

 

BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC

 

 

Như chúng ta đã biết, Pháp luật và Đạo đức đều là những bộ phận của hình thái ý thức xã hội. Giữa chúng thường xuyên có những mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệt.

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của xã hội trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, pháp luật... thì mức độ đan xen, tác động qua lại giữa Pháp luật và đạo đức ngày càng có những sự ảnh hưởng lẫn nhau đúng như quan niệm của Đảng ta " Quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao đạo đức".

Đã từ lâu, trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã hình thành các quan niệm khác nhau về vấn đề này. Đặc biệt là các nhà tư tưởng Phương đông, nổi bật lên đó là Khổng Tử - Đại diện cho trường phái Nho gia. Với tư tưởng Đức Trị - coi giáo dục quản lý xã hội, con người bằng đạo đức. Tất nhiên không phải là lấy đạo đức thay cho pháp luật, mà trong quá trình quản lý xã hội, con người phải có sù kết hợp giữa hai yếu tố Pháp luật và đạo đức.Song rất đáng tiếc rằng lâu nay ở chúng ta chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi.

Nh­ vậy, giữa các qui phạm pháp luật và qui phạm đạo đức có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Để phát huy tối đa hiệu quả của mối quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải tiến hành áp dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau tõ việc giáo dục, nâng

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Kinh tế Quản trị marketing
Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức docx Đăng bởi
5 stars - 88343 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: daigiadays - 19/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/05/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức