Tìm tài liệu

 

Thiết kế giao diện website bán sách trên mạng

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 187
Tải: 9

Đăng bởi: cnkdzj

Marketing các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 165
Tải: 10

Đăng bởi: phanvu0608

Một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix vào ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Xem: 178
Tải: 10

Đăng bởi: cnkdzj

Marketing mix đối với dịch vụ cho vay mua nhà của Sở Giao dịch 1 ...

📎 Số trang: | Số trang: 113
👁 Xem: 178
Tải: 2

Đăng bởi: cnkdzj

Một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing Mix vào hoạt ...

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Xem: 361
Tải: 18

Đăng bởi: cnkdzj

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Xem: 200
Tải: 13

Đăng bởi: cnkdzj

Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ...

📎 Số trang: | Số trang: 106
👁 Xem: 221
Tải: 12

Đăng bởi: conduitbox

Mar trong DN XD

📎 Số trang: | Số trang: 103
👁 Xem: 205
Tải: 11

Đăng bởi: HANGOCANH74

Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Xem: 201
Tải: 10

Đăng bởi: HANGOCANH74

Nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho hoạt động truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 100
👁 Xem: 323
Tải: 17

Đăng bởi: cnkdzj

Khả năng mở rộng kênh phân phối sản phẩm kem que Thủy Tạ thông ...

📎 Số trang: | Số trang: 99
👁 Xem: 188
Tải: 12

Đăng bởi: cnkdzj

Nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp cho hoạt động truyền ...

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 299
Tải: 16

Đăng bởi: cnkdzj

Kế hoạch Marketing

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 143
Tải: 13

Đăng bởi: phanvu0608

Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ của Ngân ...

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Xem: 399
Tải: 16

Đăng bởi: phanvu0608

Thực trạng hoạt động marketing trong hoạt động kinh doanh dầu ...

📎 Số trang: | Số trang: 93
👁 Xem: 136
Tải: 14

Đăng bởi: phanvu0608

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Hoat dong marketing cua cong ty co phan but bi Thien Long

Hoạt động marketing của công ty cổ phần bút ...

Đăng bởi: ngoctu2485

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 9000
Lượt tải: 41

Co cau to chuc cong ty da quoc gia nestle

Cơ cấu tổ chức công ty đa quốc gia nestle

Đăng bởi: longthanh2010

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2796
Lượt tải: 45

Phan tich mo hinh SWOT cua coca cola trong moi truong kinh doanh Viet Nam

Phân tích mô hình SWOT của coca cola trong ...

Đăng bởi: dangnttam

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 10075
Lượt tải: 44