Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

CHUYÊN MỤC
Luận văn
Luận văn đồ án Kinh tế Kỹ thuật - Công nghệ Luật Ngoại ngữ Xây dựng - Kiến trúc Sư phạm Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Văn hóa nghệ thuật Y Dược Nông Lâm nghiệp Thủy sản Giao thông vận tải Tổng hợp Tài liệu tiếng nước ngoài
 • Thực trạng cơng tc quản trị logistic tại Cơng Ty Cổ phần Thăng ...

  Đăng bởi dungdunghl
  Số trang: 128

Thực trạng cơng tc quản trị logistic tại Cơng Ty Cổ phần Thăng ... Đăng bởi dungdunghl

📎 Số trang: 128
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 17

download now Thực trạng cơng tc quản trị logistic tại Cơng Ty Cổ phần Thăng Long

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải ...

  Đăng bởi ngkhuong
  Số trang: 122

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải ... Đăng bởi ngkhuong

📎 Số trang: 122
👁 Xem: 517
⬇ Tải: 17

download now Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải nhằm mở rộng thị trường tại Công Ty Vận Tải và đại lý vận tải

 • Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam Thực trạng và ...

  Đăng bởi lehaitrung89
  Số trang: 115

Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam Thực trạng và ... Đăng bởi lehaitrung89

📎 Số trang: 115
👁 Xem: 649
⬇ Tải: 16

download now Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam Thực trạng và giải pháp

 • Hoat dong cua doi tau van tai container VN

  Đăng bởi vuthanhtung73
  Số trang: 114

Hoat dong cua doi tau van tai container VN Đăng bởi vuthanhtung73

📎 Số trang: 114
👁 Xem: 639
⬇ Tải: 17

download now Hoat dong cua doi tau van tai container VN

 • Giải pháp phát triển dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản ...

  Đăng bởi capthoivu
  Số trang: 108

Giải pháp phát triển dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản ... Đăng bởi capthoivu

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 1013
⬇ Tải: 19

download now Giải pháp phát triển dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản xuất

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải ...

  Đăng bởi nguyendung1412
  Số trang: 96

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải ... Đăng bởi nguyendung1412

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 431
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải nhằm mở rộng thị trường tại Công Ty Vận Tải và Đại Lý Vận Tải 1

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận ...

  Đăng bởi amc868bds
  Số trang: 94

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận ... Đăng bởi amc868bds

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 490
⬇ Tải: 18

download now Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO.

 • Giải Pháp phát triển dịch vụ Logistics tại công ty NYK Logistics ...

  Đăng bởi nhinanhdi83
  Số trang: 91

Giải Pháp phát triển dịch vụ Logistics tại công ty NYK Logistics ... Đăng bởi nhinanhdi83

📎 Số trang: 91
👁 Xem: 2094
⬇ Tải: 32

download now Giải Pháp phát triển dịch vụ Logistics tại công ty NYK Logistics Việt Nam

 • Phát triển hoạt động kho bãi, vận tải trong ngành logistics Việt ...

  Đăng bởi anhnguelink
  Số trang: 80

Phát triển hoạt động kho bãi, vận tải trong ngành logistics Việt ... Đăng bởi anhnguelink

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 4229
⬇ Tải: 32

download now Phát triển hoạt động kho bãi, vận tải trong ngành logistics Việt Nam.

 • Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở ...

  Đăng bởi truonghm
  Số trang: 79

Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở ... Đăng bởi truonghm

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 450
⬇ Tải: 16

download now Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở khu vực phía Bắc 1

 • Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở ...

  Đăng bởi bichthuy2128
  Số trang: 79

Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở ... Đăng bởi bichthuy2128

📎 Số trang: 79
👁 Xem: 925
⬇ Tải: 16

download now Vận tải Đa phương thức quốc tế thực trạng và hướng phát triển ở khu vực phía Bắc

 • Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận ...

  Đăng bởi senhathanh55
  Số trang: 75

Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận ... Đăng bởi senhathanh55

📎 Số trang: 75
👁 Xem: 569
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận tải thuỷ 1

 • Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận ...

  Đăng bởi ngoc_diep85tm
  Số trang: 74

Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận ... Đăng bởi ngoc_diep85tm

📎 Số trang: 74
👁 Xem: 489
⬇ Tải: 16

download now Thực trạng và giải pháp thu hút khách hàng ở công ty cổ phần vận tải thuỷ 1 1

 • Phát triển logistics trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ...

  Đăng bởi ngoisaoden882002
  Số trang: 73

Phát triển logistics trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH ... Đăng bởi ngoisaoden882002

📎 Số trang: 73
👁 Xem: 543
⬇ Tải: 18

download now Phát triển logistics trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IPCA

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT