Phân tích môi trường ngành của công ty sữa Vinamilk

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 75 Kb | Thành viên upload: chuyengiacophieu

[FONT=Times New Roman]Phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Môi trường ngành là những yếu tố, những lực lượng, những thể chế…nằm bên ngoài của doanh nghiệp mang tầm vi mô mà nhà quản trị không thể kiểm soát được nhưng chúng lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Phân tích môi trường ngành có thể giúp Doanh nghiệp đánh giá các rủi ro và các cơ hội mà một công ty đối mặt và học cách làm thế nào để xác định mô hình cũng như vấn đề nhiệm vụ cần giải quyết, và các quy trình chủ chốt cần thiết để mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thành công hơn nữa. Những rủi ro có thể tác động đến việc đạt được mục tiêu chiến lược sẽ được đánh giá và các kế hoạch sẽ được triển khai để xử lý các rủi ro này.

I. Phân tích môi trường ngành

1. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại.

- Tốc độ tăng trưởng của ngành:

Nhu cầu của người tiêu dùng các sản phẩm sữa ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao và vẫn đang tiếp tục tăng (Giai đoạn 1996-2006, mức tăng trường bình quân mỗi năm của ngành đạt 15,2%, chỉ thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 16,1%/năm của Trung Quốc).

- Cơ cấu cạnh tranh của n

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 75 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Phân tích môi trường ngành của công ty sữa Vinamilk
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Phân tích môi trường ngành của công ty sữa Vinamilk [FONT=Times New Roman] Phân tích môi trường kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) Môi trường ngành là những yếu tố, những lực lượng, những thể chế…nằm bên ngoài của doanh nghiệp mang tầm vi mô mà nhà quản trị không thể kiểm soát doc Đăng bởi
5 stars - 302369 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: chuyengiacophieu - 21/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích môi trường ngành của công ty sữa Vinamilk