Nhật ký thực tập

Loại file: pdf, docx | Số trang: 13 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 82 Kb | Thành viên upload: chuotnhat8x

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thúy.

Mã số sv: CQ080264

Lớp: QLGD K2D.

Khoa: Quản lý.

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Đỗ Minh Hùng.

Cơ quan thực tập: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Địa chỉ cơ quan TT: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Vị trí quan sát: Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học – Ông Nguyễn Văn Cảnh.

Sau đây là Nhật ký thực tập của tôi trong quá trình quan sát và làm việc tại Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ từ ngày 25/10/2010 đến ngày 14/11/2010.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 82 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

HỌC VIỆN QUẢN Lí GIÁO DỤC

KHOA QUẢN Lí

………………………………..

 

NHẬT Kí THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thỳy.

Mã số sv: CQ080264

Lớp: QLGD K2D.

Khoa: Quản lý.

Giảng viên hướng dẫn: Ts. Đỗ Minh Hùng.

Cơ quan thực tập: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Địa chỉ cơ quan TT: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Vị trí quan sát: Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học – Ông Nguyễn Văn Cảnh.

 

Sau đây là Nhật ký thực tập của tôi trong quá trình quan sát và làm việc tại Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ từ ngày 25/ 10/ 2010đến ngày 14/11/2010.

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Nhật ký thực tập Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thúy. Mã số sv: CQ080264 Lớp: QLGD K2D. Khoa: Quản lý. Giảng viên hướng dẫn: Ts. Đỗ Minh Hùng. Cơ quan thực tập: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Địa chỉ cơ quan TT: Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành phố docx Đăng bởi
5 stars - 94423 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: chuotnhat8x - 18/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nhật ký thực tập