Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Trình độ: Đại học | Kích thước: 12,441 Kb | Thành viên upload: bocai58

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 12,441 Kb

tiểu luận: “Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam”.

gồm file tổng hợp và các tài liệu sưu tầm kem theo (rất công phu)

phân tích đánh giá

nghiên cứu:

-các cuộc khủng hoảng châu á

- nghiên cứu diễn tiễn cuộc khung hoảng Mỹ (cụ thể chi tiết)

- Kèm file power point

(file hoàn chính gồm 1 file doc và 1 file power point - các file khác là dữ liệu nghiên cứu - thu thập (khá công phu)

có vấn đề về tài liệu: liên hệ nick yahoo: belong2266

Lời mở đầu:

Khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu diễn ra, dường như nó chỉ là một đốm lửa trên đỉnh núi. Nhưng trong thế giới kết nối mà chúng ta đang sống, đốm lửa nhỏ ấy đã mở đầu cho một đám cháy lớn. Cơn chấn động trên Phố Wall đã tác động đến tất cả những ai có liên quan đến tài chính. những thị trường tài chính Âu, Á nơi ngọn lửa đã bùng cháy và tiếp tục lan xa.

Tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải gồng mình lên gánh chịu. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, và Khủng hoảng ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế của một quốc gia. Trong ấy có và trong ấy có cán cân tài khoản vãng lai.

Đề tài: “Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản Vãng lai của Việt Nam” sẽ phân tích rõ hơn tác động này.

Với nội dung:

Phần 1: Sơ lược về khủng hoảng tài chính toàn cầu,

Phần 2: Về lý thuyết tài khoản vãng lai,

Phần 3: Phân tích tác động của khủng hoảng tới từng nhân tố cụ thể làm thay đổi cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam như thế nào?

Sau đó đưa ra Phân tích tổng hợp: Ảnh hưởng khủng hoảng tài chính đến cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam.Tình hình chung tài khoản vãng lai Việt Nam năm 2008 và đầu năm 2009.

Phần cuối: Dự báo của các chuyên gia Kinh tế về Nền Kinh tế Việt Nam trong năm 2009, Và nhóm có đưa ra nhưng giải pháp cải thiện cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam

CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam tiểu luận: “Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam”. gồm file tổng hợp và các tài liệu sưu tầm kem theo (rất công phu) phân tích đánh giá nghiên cứu: -các cuộc khủng hoảng châu á - other Đăng bởi
5 stars - 244160 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: bocai58 - 16/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến cán cân tài khoản vãng lai của Việt Nam