Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau

Loại file: pdf, docx | Số trang: 79 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 522 Kb | Thành viên upload: kst_2129

Xuất phát từ sự cần thiết có những nghiên cứu thực tiễn làm tiền đề cho sự

phát triển du lịch sinh thái, em tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá mức độ

hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải

pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau”. Đề tài dựa trên những căn cứ

khoa học và thực tiễn xác thực cùng với việc tiến hành thu thập các số liệu thứ

cấp kết hợp với phỏng vấn trực tiếp du khách với số lượng 60 mẫu để nhằm

mục tiêu là tìm hiểu thực trạng du lịch Cà Mau, mức độ hài lòng của du

khách. Từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực để thúc đẩy sự phát triển du

lịch sinh thái Cà Mau. Qua quá trình nghiên cứu em thấy được rằng du lịch Cà

Mau vẫn còn nhiều yếu kém về cơ sở vui chơi, giải trí, hệ thống nhà hàng

khách sạn, vệ sinh môi trường, chất lượng của đội ngũ nhân viên trong ngành.

Ngoài ra du khách thực sự chưa hài lòng về du lịch của tỉnh và cũng không

thỏa mãn với mức chi phí mà họ đã bỏ ra. Em cũng đã tìm hiểu được những

nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là: quy hoạch chưa cụ thể, thiếu vốn đầu

tư cho khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhân viên trong ngành

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 522 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau Xuất phát từ sự cần thiết có những nghiên cứu thực tiễn làm tiền đề cho sự phát triển du lịch sinh thái, em tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch pdf Đăng bởi
5 stars - 227850 reviews
Thông tin tài liệu 79 trang Đăng bởi: kst_2129 - 02/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau