cơ cấu chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của một tổ chức tư vấn thiết kế

Loại file: pdf, docx | Số trang: 39 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: myloveforyounqt

Các công ty tư vấn kiến trúc tuỳ theo quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình mà có cơ cấu tổ chức đơn giản hay phức tạp khác nhau. Nhưng các công ty này đều có chung một chức năng: là những tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi về mặt kiến trúc, kinh nghiệm liên quan đến chuyên môn của mình là kiến trúc và xây dựng. Hoàn thành tốt yêu cầu công việc của khách hàng, đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn, phù hợp với khả năng tài chính đầu tư.

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì chức năng và phạm vi hoạt động của các công ty tư vấn kiến trúc, xây dựng có phần rộng hơn.

VD: Ngoài lĩnh vực chuyên môn của công ty như: tư vấn về kiến trúc công nghiệp, kiến trúc các công trình công cộng hay quy hoạch đô thị, thì một công ty tư vấn kiến trúc, xây dựng có thể đáp ứng tất cả các lĩnh vực thiết kế có liên quan kiến trúc, xây dựng chứ không cứ là công nghiệp, dân dụng hay quy hoạch.

Điển hình là công ty tư vấn phát triển đô thị nông thôn – Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Chức năng của công ty là tổ chức tư vấn:

- Thiết kế quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn như quy hoạch các công

trình nhà ở, quy hoạch chi tiết các phường, các

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

CƠ CẤU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA MỘT TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ

 

I - CHỨC NĂNG:

Các công ty tư vấn kiến trúc tuỳ theo quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình mà có cơ cấu tổ chức đơn giản hay phức tạp khác nhau. Nhưng các công ty này đều có chung mét chức năng: là những tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi về mặt kiến tróc, kinh nghiệm liên quan đến chuyên môn của mình là kiến trúc và xây dựng. Hoàn thành tốt yêu cầu công việc của khách hàng, đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn, phù hợp với khả năng tài chính đầu tư.

              Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường thì chức năng và phạm vi hoạt động của các công ty tư vấn kiến trúc, xây dựng có phần rộng hơn.

              VD: Ngoài lĩnh vực chuyên môn của công ty như: tư vấn về kiến trúc công nghiệp, kiến trúc các công trình công cộng hay quy hoạch đô thị, thì một công ty tư vấn kiến trúc, xây dựng có thể đáp ứng tất cả các lĩnh vực thiết kế có liên quan kiến trúc, xây dựng chứ không cứ là công nghiệp, dân dụng hay quy hoạch.

              Điển hình là công ty tư vấn phát triển đô thị nông thôn – Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Chức năng của công ty là tổ chức tư vấn:

-         Thiết kế quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn như quy hoạch các công

trình nhà ở, quy hoạch chi tiết các phường, các trục đường, các trung tâm khu dân cư và các khu công nghiệp tập trung.

-         Thiết kế các công trình nhà ở dân dụng và công nghiệp

-         Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nhằm đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng và chuyên môn cho khách hàng là các cơ quan Nhà nước, tập thể hay cá nhân là chủ đầu tư.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Kinh tế Quản trị kinh doanh
cơ cấu chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của một tổ chức tư vấn thiết kế Các công ty tư vấn kiến trúc tuỳ theo quy mô và lĩnh vực hoạt động của mình mà có cơ cấu tổ chức đơn giản hay phức tạp khác nhau. Nhưng các công ty này đều có chung một chức năng: là những tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi về docx Đăng bởi
5 stars - 135611 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: myloveforyounqt - 04/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: cơ cấu chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của một tổ chức tư vấn thiết kế